Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating driving instructors: The mediating roles of driving skills in the relationship between organizational safety strategies and driver behaviours

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, cilt.76, ss.38-46, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Examination of the Relationship between the Vehicle Segment Used and Human Factors in Driving.

6. Avrupa Psikoloji Kongresi (16th Europen Congress of Psychology), Moskva, Rusya, 2 - 05 Temmuz 2019

An Investigation of the Relationship between Multidimensional Fatigue and Flight Behaviours of Turkish Commercial Airline Pilots

The 33rd Conference onAviation Psychology: Connecting People, Organisations and Technology in Aviation, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2018

PW 1678 Traffic safety climate: the relationship with driving skills and traffic system resilience

13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018), 5 - 07 Kasım 2018

An Investigation of the Relationship between Fatigue and Flight Behaviours of Turkish Commercial Airline Pilots

33rd Conference of the European Association for Aviation Psychology, 24 - 28 Eylül 2018

Role of Positive and Negative Affect on Coping Strategies of Turkish Drivers

20th Congress of International Ergonomics Association, 26 - 30 Ağustos 2018, ss.672-678 identifier

Does Traffic Safety Climate Perception of Drivers Differ Depending on Their Traffic System Resilience and Driving Skills Evaluation?

20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018, Florence, İtalya, 26 - 30 Ağustos 2018, cilt.825, ss.746-754 identifier identifier

ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı-IV, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

Barriers to Walking Among College Students

Transportation Research Board 97th Annual Meeting, 7 - 11 Ocak 2018

The Relationship Between Interpersonal Problems and Driver Behaviors

15th European Congress of Psychology, 11 - 14 Temmuz 2017

Anger Expression on the Road in Relation to Impulsive Driving

15th European Congress of Psychology, 11 - 14 Temmuz 2017

Trafik Ortamlarında Portre Kültür Değerleri VeYaya Davranışlarının İlişkisi

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2016

Sürücü davranışları, becerileri ve kaza değerlendirmesinde atıf yanlılıkları ve stilleri

ROTRASA Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, 7 - 08 Aralık 2015

Trafikte engelli sürücülere yönelik tutumlar: Mülakat sonuçlarının içerik analizi

ROTRASA Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2015

Well-being, health, and driver behaviours among elderly professional drivers

14th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People, 28 - 31 Temmuz 2015

Differences between different driver groups in self-evaluated perceptual-motor and safety skills

The 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology, 31 Ağustos - 04 Eylül 2008

Differences between professional driver groups in self-evaluated perceptual-motor and safety skills

4th International Conference on Traffic Transport Psychology, 31 Ağustos - 04 Eylül 2008

Effects of organizational safety culture on driver behaviours of professional drivers

The 3rd International Conference on Driver Behaviour and Training, 12 - 13 Kasım 2007

Organizational culture and driver behaviors: A study with professional drivers

26th International Congress of Applied Psychology, 16 - 21 Temmuz 2006

Organizational culture and driver behaviours. A study with professional drivers

26th International Congress of Applied Psychology, 16 - 21 Temmuz 2006

Kurum kültürü ve sürücü davranışları

Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi, 17 - 19 Mayıs 2006

Duygu durum ve iş performansı: İş tatmininin aracı rolü

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2004

Kitap & Kitap Bölümleri