Sürücülükte insan faktörleri: Ortopedik engelli sürücüler üzerine bir çalışma


BAKIR B. A. , ÖZ B.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5 - 07 Eylül 2016