Profesyonel ve Profesyonel Olmayan Sürücülerin Sürücü Becerilerinin, Güvenlik Endişelerinin ve Risk Alma Davranışlarının Araştırılması: Her Grubun Birbirine Yönelik Algısı Üzerine Bir Değerlendirme


Salduz M., AZIK D., ÖZ B.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)