Profesyonel sürücülükte sürücü davranışlarına yönelik nitel bir çalışma


Creative Commons License

Yılmaz Ş., Öz B., Özkan T.

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.51-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.38002/tuad.525441
  • Journal Name: Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.51-65

Abstract

A Qualitative Study of Driving Behaviors of Professional Driving Abstract Human error is a dominant factor in the occurrence of road traffic accidents. Professional drivers on the other hand are more likely to involve in road traffic accidents due to their long driving hours in traffic. However, par so many studies conducted on driving behaviors of professional drivers. Therefore, in the current study, it was aimed to investigate thoroughly the driving behaviors of professional drivers. For this reason, semi-structured interviews were conducted with 26 professional drivers. The interviews were content analyzed and the obtained behavioral examples were classified as error, ordinary and aggressive violation, and positive driver behavior. As a result of the study, it was found that professional driving differs from nonprofessional driving with some distinctive behavioral examples. Moreover, further distinction could be observed as a function of vehicle type. The results of the study were presented in detail and discussed. Keywords: professional driver, professional driving, driver behavior, content analysis

Öz Sürücü hatası kazaların meydana gelmesinde önemli bir paya sahiptir. Profesyonel sürücüler de trafikte uzun saatler geçirdiğinden kazalara karışma olasılığı yüksek olan bir gruptur. Fakat literatürde profesyonel sürücülerin sürücü davranışlarını tespit etmeye ve anlamaya yönelik yapılmış nitel çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışma kapsamında profesyonel sürücülerin trafikte sergiledikleri sürücü davranışları derinlemesine incelenmiştir. Bu amaçla, farklı profesyonel sürücü gruplarından 26 sürücü ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve görüşmeler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen davranış örnekleri hata, sıradan ihlal, agresif ihlal ve pozitif sürücü davranışları olarak dört gruba ayrıştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda profesyonel sürücülüğün profesyonel olmayan sürücülükten ayrışan davranış örnekleri sergiledikleri ve bu durumun sürücülerin kullandıkları araç tipine bağlı olarak da değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Çalışmanın içerik analizi sonuçları ayrıntılı bir şekilde sunulmuş ve tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: profesyonel sürücü, profesyonel sürücülük, sürücü davranışı, içerik analizi