Kişiler arası problemler ve sürücü davranışları arasındaki ilişkide cinsiyetin düzenleyici rolü


ÖZER Ö., ÖZ B.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5 - 07 Eylül 2016