Sürücü Eğitmenlerinin İş Doyumu, İş Stresi, Tükenmişliği ve Kazaları: Sürücü Davranışlarının Aracı Rolü


SOLMAZER G., ÖZ B., LAJUNEN T., ÖZKAN T.

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.36-53, 2018 (Peer-Reviewed Journal)