Kullanılan Araç Segmenti ile Sürücü Davranışı/Sürüş Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


YÜZER G. E., AZIK D., ÖZ B., YÜCE A. N.

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)