Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing prospective teachers' covariational reasoning through a model development sequence

MATHEMATICAL THINKING AND LEARNING, cilt.21, ss.207-233, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tracing Teacher Learning through Shifts in Discourses: The Case of a Mathematics Teacher

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.13, ss.1919-1942, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Mathematical Knowledge for Teaching the Function Concept and Student Learning Outcomes

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.15, ss.703-722, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Understanding Prospective Teachers' Mathematical Modeling Processes in the Context of a Mathematical Modeling Course

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.13, ss.691-722, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Discourse Analysis of Interpersonal Meaning to Understand the Discrepancy between Teacher Knowing and Practice

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.12, ss.2237-2251, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Performance and Difficulties of Students in Formulating and Solving Quadratic Equations with One Unknown

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, ss.1137-1150, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Learning Mathematics with Interactive Whiteboards and Computer-Based Graphing Utility

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.18, ss.299-312, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relational Understanding of the Derivative Concept through Mathematical Modeling: A Case Study

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, ss.177-188, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mathematical Modeling in Mathematics Education: Basic Concepts and Approaches

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.1621-1627, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Evaluation of Environmental Responsibility and Its Associated Factors: Reflections from PISA 2006

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, ss.41-62, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Evaluation of Environmental Responsibility and Its Associated Factors: Reflections from PISA 2006

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, ss.41-62, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Comparison of Mathematics Textbooks from Turkey. Singapore, and the United States of America

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.2324-2329, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teachers' Knowledge about Ninth Grade Students' Ways of Algebraic Thinking

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.41-55, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teachers' Knowledge about Ninth Grade Students' Ways of Algebraic Thinking

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.41-55, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unpacking the inequality among Turkish schools: Findings from PISA 2006

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT, cilt.30, ss.182-192, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Student Difficulties and Misconceptions in Solving Simple Linear Equations

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, ss.44-59, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Dynamic Geometry Environment on Immediate and Retention Level Achievements of Seventh Grade Students

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.9, ss.147-164, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of a dynamic geometry environment on immediate and retention level achievements of seventh grade students

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, cilt.35, ss.147-164, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

GEOGRAPHICAL REGIONS AS A SILENT PREDICTOR OF RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.249-259, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service secondary mathematics teachers' anticipation and identification of students' thinking in the context of modelling problems*

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Secondary mathematics teachers' conceptions of mathematical literacy

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, cilt.7, ss.222-237, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing teachers' models for assessing students' competence in mathematical modelling through lesson study

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.48, ss.895-912, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Validation of the mathematical knowledge for teaching statistics instrument

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.6, no.1, ss.173-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evolution of Mathematics Teachers' Pedagogical Knowledge when They are Teaching through Modeling

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.5, ss.317-332, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Değişim Oranı ile İlgili Düşünme Biçimlerinin Bir Modelleme Etkinliği Bağlamında İncelenmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), cilt.8, no.1, ss.188-217, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Problem çözememe problemimiz ve matematiksel modelleme

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Günce, cilt.51, ss.72-75, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Prospective secondary mathematics teachers interpretations of students thinking

RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION, cilt.16, ss.77-78, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Reexamining Archimedes quadrature of the parabola with dynamic geometry

Mathematics and Computer Education, cilt.43, ss.165-180, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Professional development through technology integrated problem solving From Intermath to T Math

The Mathematics Educator, cilt.16, ss.35-46, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kassel Projesi Cebir Testinde bir grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri

İlköğretim-Online (Elementary Education Online), cilt.4, ss.18-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Gösterimlerle Problem Çözme ve Teknolojinin Rolü

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.4, ss.88-92, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predicting turkish ninth grade students algebra performance

Mathematics Educator, cilt.15, ss.25-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Professional competencies that mathematics teacher educators should have: Reflections from a workshop

39th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education , Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Ekim 2017, ss.491-494

Matematik öğretmen, yetiştirmek için gerekli matematik bilgisi: Ne bilmeli? Ne düzeyde bilmeli? Ne şekilde bilmeli?

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Afyon, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.60-61

Matematik öğretmen adaylarının Riemann toplamıyla ilgili kavramsal anlayışları

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.129-131

Lise matematik öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı bağlamında matematik öğretim programına ilişkin görüşleri

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Afyon, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.549-553

An investigation of eight grade students’ misconceptions regarding the concept of variable

7th International Conference on Research in Education, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.222

An investigation of middle school mathematics teachers' knowledge for teaching algebra

10th Congress of the European-Society-for-Research-in-Mathematics-Education (CERME), Dublin, İrlanda, 1 - 05 Şubat 2017, ss.3360-3367 identifier

Geometric visualization of binomial expansions of algebraic expressions in the form of ax b n

International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), Diyarbakır, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.60-73

Investigating students perceptions of mathematics and mathematics teachers through their drawings

International Society of Educational Research (ISER) World Conference on Education, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.26

Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.501

Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı

X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.430

USING HISTORY OF MATHEMATICS IN TEACHING MATHEMATICS: TEACHERS' VIEWS

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.312 identifier

INVESTIGATING PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS' MODELING PROCESSES

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.258 identifier

A SURVEY OF MATHEMATICS EDUCATION DOCTORAL PROGRAMS IN TURKEY

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.187-201 identifier

INVESTIGATING PRE-SERVICE TEACHERS' UNDERSTANDING OF RATE OF CHANGE AND DERIVATIVE GRAPHS THROUGH A MODEL DEVELOPMENT SEQUENCE

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.333 identifier

DOCTORAL PROGRAMS IN MATHEMATICS EDUCATION: CURRENT STATUS AND FUTURE PATHWAYS FOR TURKEY

7th Congress of the European-Society-for-Research-in-Mathematics-Education (ERME), Rzeszow, Polonya, 9 - 13 Şubat 2011, ss.1521-1530 identifier

STUDENTS' REASONING IN QUADRATIC EQUATIONS WITH ONE UNKNOWN

7th Congress of the European-Society-for-Research-in-Mathematics-Education (ERME), Rzeszow, Polonya, 9 - 13 Şubat 2011, ss.479-489 identifier

TYPE RELEARNING QUADRATIC EQUATIONS WITH INTERACTIVE WHITE BOARD AND A GRAPHING SOFTWARE

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.292 identifier

Students' perceptions of the concept of function: The case of Turkish students attending vocational high school on industry

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.3921-3925 identifier identifier

Pre-service physics teachers’xx difficulties in constructing mathematical models of simple harmonic motion

14th International Conferenceon the Teaching of Mathematical Modelling and Applications, 27 - 31 Temmuz 2009

6(TH) GRADE MATHEMATICS TEACHERS' CONCERNS ABOUT A REFORMED MATHEMATICS CURRICULUM

33rd Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education, Thessaloniki, Yunanistan, 19 - 24 Temmuz 2009, cilt.1, ss.353 identifier

Pre service mathematics teachers development of mathematical models Motion with simple pendulum

14th International Conference on the Teaching of Mathematical Modelling and Applications, Hamburg, Almanya, 27 - 31 Temmuz 2009, ss.16

Technology-enhanced math investigations: Facilitating the design and implementation of TEMIs into the classroom

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Lugano, İsviçre, 21 - 26 Haziran 2004, ss.3157-3160 identifier

Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eşitlik çözümündeki başarıları ve olası kavram yanılgıları

V. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.225

İlköğretim okullarında cebir öğretimi Öğrenmede güçlükler ve öğrenci başarıları

Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 21 Kasım 1998, ss.171-179

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematik eğitiminde matematiksel modelleme

Matematik eğitiminde teoriler, E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zembat, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.539-563, 2016

Değişim oranı olarak türev ve tarihsel gelişimi

Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar, M. F. Özmantar,H. Şandır,A. Delice,E. Bingölbali,& İ. Ö. Zembat, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.529-555, 2013

Ortaöğretim Matematik 12

Aydın Yayınları, Ankara, 2011