Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hidden Concepts in the History and Philosophy of Origins-of-Life Studies: a Workshop Report

Origins of Life and Evolution of Biospheres, cilt.49, ss.111-145, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of space in interdisciplinary collaboration in design education

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, cilt.28, ss.803-817, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Origins of Life Research: a Bibliometric Approach

ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES, cilt.48, ss.55-71, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Research data management in Turkey: perceptions and practices

LIBRARY HI TECH, cilt.35, ss.271-289, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Strategy for Origins of Life Research

ASTROBIOLOGY, cilt.15, ss.1031-1042, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Research data management in Turkey: A survey to build an effective national data repository

IFLA JOURNAL-INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STS (in) Turkey as Extitution

European Association for the Study of Science and Technology Review, cilt.37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademi - İş Dünyası Birlikte Çalışırsa

ODTÜLÜ Dergisi, ss.54-55, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Çok aktörlü süreçler

XXI: Mimarlık, Tasarım, Mekan, ss.34-38, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Scientific collaborations as complex adaptive systems

Emergence: Complexity and Organization, cilt.12, ss.15-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NASA Astrobiology Institute: Supporting interdisciplinary research and education

Astrobiology Science Conference, Seattle, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 29 Haziran 2019

Emergence of Research Networks: WPI Case

ELSI Symposium, Tokyo, Japonya, 8 - 11 Ocak 2019

Türkiye’de Genetik ve Genomik Test Raporlamadaki Güncel Durum

STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2018

Do-it-yourself but do it together: Interdisciplinary Design Studio

Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science , Barcelona, İspanya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2016

Do-it-yourself but do it together: Interdisciplinary Design Studio

Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science , Barcelona, İspanya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2016

Do you know what a sensor is peer learning in interdisciplinary design teams

Interdisciplinary Learning and Teaching: Frameworks and Practice Conference, Sheffield, İngiltere, 07 Nisan 2016

The social technical and policy landscape of research data management in environmental sciences in TurkeY

International Symposium on Information Management in a Changing World at Antalya, Turkey, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2014

Environmental Researchers' Data Practices: An Exploratory Study in Turkey

3rd International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW 2012), Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2012, cilt.317, ss.13-24 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme

Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş, Aydan Turanlı,Arsev Umur Aydınoğlu,Melike Şahinol, Editör, İTÜ Yayınları, İstanbul, ss.59-68, 2020

The Use of Big Mobile Data to Gain Multilayered Insights for Syrian Refugee Crisis

Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios , Salah A.,Pentland A.,Lepri B.,Letouzé E., Editör, Springer, London/Berlin , Zürich, ss.347-379, 2019

The Use of Big Mobile Data to Gain Multilayered Insights for Syrian Refugee Crisis

Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios, , Editör, Springer, ss.347-379, 2019

Diğer Yayınlar