The impact of mobility on researchers’ collaborations in a developing country: The case of Turkey


Nuhoğlu G., Aydınoğlu A. U.

the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Toronto, Canada, 6 - 09 October 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Toronto
  • Country: Canada
  • Page Numbers: pp.1
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

High Performance Computing (HPC) meets the high computational needs of researchers dealing with big data. This sophisticated computation environment is for researchers looking for solutions to complex questions. Collaboration is common in accessing advanced equipment, and the literature on the international big data collaborations of researchers is quite rich. However, there is limited literature searching specifically for the international collaboration of researchers using HPC. In this study, we investigate researchers affiliated with Turkish universities and using HPC regarding collaboration. We generate data through semi-structured interviews that are conducted with researchers in Turkey using HPC. The findings of the study show that international collaboration is a need for researchers in Turkey to reach advanced equipment as there are not many in the country. Thus, network connections are vital for collaborations; however, researchers' poor mobility is a barrier to expanding these networks and building trust to collaborate. Although science is a collaborative effort, it is not easy for researchers in developing countries as they are not generally part of the global research communities and collaborations. Consequently, researchers using HPC in Turkey cannot collaborate due to poor mobility and have difficulty in accessing the required equipment for their research. Our results present the effect of mobility on the motivations of international collaborations established to access specialized equipment.

Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC), büyük verilerle ilgilenen araştırmacıların yüksek hesaplama ihtiyaçlarını karşılar. Bu sofistike hesaplama ortamı, karmaşık sorulara çözüm arayan araştırmacılar içindir. Gelişmiş donanıma erişimde işbirliği yaygındır ve araştırmacıların uluslararası büyük veri işbirliklerine ilişkin literatür oldukça zengindir. Ancak, özellikle HPC kullanan araştırmacıların uluslararası işbirliğini araştıran sınırlı literatür vardır. Bu çalışmada, Türk üniversitelerine bağlı ve HPC kullanan araştırmacıları işbirliği konusunda araştırıyoruz. HPC kullanılarak Türkiye'deki araştırmacılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veri üretiyoruz. Çalışmanın bulguları, Türkiye'de çok fazla olmadığı için araştırmacıların gelişmiş donanıma ulaşmaları için uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ağ bağlantıları işbirlikleri için hayati önem taşır; ancak, araştırmacıların zayıf hareketliliği, bu ağları genişletmenin ve işbirliği için güven oluşturmanın önünde bir engeldir. Bilim işbirlikçi bir çaba olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacılar için genellikle küresel araştırma topluluklarının ve işbirliklerinin bir parçası olmadıkları için kolay değildir. Sonuç olarak, Türkiye'de HPC kullanan araştırmacılar, hareket kabiliyetinin kısıtlı olması nedeniyle işbirliği yapamamakta ve araştırmaları için gerekli donanıma erişimde zorluk yaşamaktadır. Sonuçlarımız, hareketliliğin, özel ekipmana erişim için kurulan uluslararası işbirliklerinin motivasyonları üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.