Does sustainability matter for makerspaces? The perceptions and practices of the French fablabs


Coşkun B., Aydınoğlu A. U., Gossart C., Özman M.

the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Toronto, Canada, 6 - 09 October 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Toronto
  • Country: Canada
  • Page Numbers: pp.1
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

By means of personal fabrication, and the inherent community spirit, fablabs have great potential for; localization of production, reducing digital divide, ensuring social integration and develop sustainable urban projects as a building block of social innovation. Furthermore, being a manifestation of grassroots innovations movements, it is expected from the fablabs to seek alternative sustainable solutions.

This research focuses on fablabs located in France. How do French fablabs perceive social innovation and sustainability? How do they integrate Sustainable Development Goals (SDGs) in their agendas? How can their partners help them contribute to SDGs? What are the causalities behind the different perceptions and contributions for sustainability, their stakeholders, their dominant organizational identity, their principles, or their community? Which organisational practices do they put in place to contribute to SDGs?

To answer these questions, an online survey was distributed to French fablabs, and in-depth interviews were carried out on site. The UN SDG framework was used to analyse their sustainability contributions. Preliminary findings include: (1) French fablabs are aware of SDGs; (2) Most contribute to SDG12 “Responsible Consumption and Production”; (3) Most are non-profit organizations; (4) Most are very sensitive to sustainability issues (e.g. regarding repair, recycle and re-use processes), which makes them key contributors to SDGs.

There are very few studies about fablabs and their relationship with social innovation and sustainability in the scientific literature. This is the first research study on the French Fablabs, to understand their contribution to SDGs which would lead further research in developing countries on this subject.

Kişisel üretim ve doğasında bulunan topluluk ruhu aracılığıyla, fablab'ların büyük bir potansiyeli vardır; üretimin yerelleştirilmesi, dijital uçurumun azaltılması, sosyal entegrasyonun sağlanması ve sosyal inovasyonun yapı taşı olarak sürdürülebilir kentsel projeler geliştirilmesi. Ayrıca, taban yenilik hareketlerinin bir tezahürü olarak, fablablardan alternatif sürdürülebilir çözümler araması bekleniyor.

Bu araştırma, Fransa'da bulunan fablablara odaklanmaktadır. Fransız fablabları sosyal inovasyonu ve sürdürülebilirliği nasıl algılıyor? Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH'ler) gündemlerine nasıl entegre ediyorlar? Ortakları, SKH'lere katkıda bulunmalarına nasıl yardımcı olabilir? Sürdürülebilirliğe, paydaşlarına, baskın kurumsal kimliklerine, ilkelerine veya topluluklarına yönelik farklı algı ve katkıların ardındaki nedenler nelerdir? SDG'lere katkıda bulunmak için hangi kurumsal uygulamaları hayata geçiriyorlar?

Bu soruları yanıtlamak için Fransız fablab'larına çevrimiçi bir anket dağıtıldı ve sahada derinlemesine görüşmeler yapıldı. Sürdürülebilirlik katkılarını analiz etmek için BM SDG çerçevesi kullanıldı. Ön bulgular şunları içerir: (1) Fransız fablab'ları SKH'lerin farkındadır; (2) Çoğunluğu SKH12 “Sorumlu Tüketim ve Üretim”e katkıda bulunur; (3) Çoğu kar amacı gütmeyen kuruluşlardır; (4) Çoğu, sürdürülebilirlik konularına (örneğin onarım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçleriyle ilgili) karşı çok hassastır ve bu da onları SKH'lere önemli katkıda bulunanlar yapar.

Bilimsel literatürde fablablar ve bunların sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik ile ilişkisi hakkında çok az çalışma bulunmaktadır. Bu, gelişmekte olan ülkelerde bu konuda daha fazla araştırmaya öncülük edecek olan SDG'lere katkılarını anlamak için Fransız Fablab'leri üzerine yapılan ilk araştırma çalışmasıdır.