Eliminating the Cut Down from Science for Equality: Policies for Fair HPC Resource Utilization


Nuhoğlu G., Aydınoğlu A. U.

the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Toronto, Canada, 6 - 09 October 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Toronto
  • Country: Canada
  • Page Numbers: pp.1
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Big data researchers depend on sophisticated infrastructures due to high computational needs. High Performance Computing (HPC) infrastructures are established as centers to meet this demand. Researchers' equal access to these centers is one of the main problems. In the literature, there are some examples of democratization of the HPC resources. However, issues remain regarding the fair scientific utilization of HPC resources. In this study, we investigate the experiences of researchers affiliated with Turkish universities and using HPC centers regarding equality in access. We generate data through semi-structured interviews that are conducted with researchers in Turkey using HPC. The findings of the study show that centers in Turkey do not have a merit system for applications. Every researcher can benefit from the centers equally, but researchers have to endure long queue times due to the crowd. Researchers in provincial universities with limited budgets use central HPC resources with long queue times whereas researchers with budget opportunities tend to establish their own small local centers. These local computing centers used for small-scale research of a small coterie cannot meet the computing needs in large-scale research like national centers. Therefore, we recommend common infrastructure policies respecting fair benefit from resources. This study provides efficient HPC infrastructure utilization design policies to eliminate the discrimination of researchers.

Büyük veri araştırmacıları, yüksek hesaplama ihtiyaçları nedeniyle karmaşık altyapılara bağımlıdır. Bu talebi karşılamak için merkezler olarak Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) altyapıları kurulur. Araştırmacıların bu merkezlere eşit erişimi temel sorunlardan biridir. Literatürde HPC kaynaklarının demokratikleşmesine ilişkin bazı örnekler bulunmaktadır. Ancak, HPC kaynaklarının adil bilimsel kullanımına ilişkin sorunlar devam etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'deki üniversitelere bağlı ve HPC merkezlerini kullanan araştırmacıların erişimde eşitlik konusundaki deneyimlerini araştırıyoruz. HPC kullanılarak Türkiye'deki araştırmacılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veri üretiyoruz. Çalışmanın bulguları, Türkiye'deki merkezlerin başvurular için bir liyakat sistemine sahip olmadığını göstermektedir. Her araştırmacı merkezlerden eşit şekilde faydalanabilir ancak araştırmacılar kalabalık nedeniyle uzun kuyruklara katlanmak zorunda kalıyor. Sınırlı bütçeli taşra üniversitelerindeki araştırmacılar, uzun kuyruk süreleri olan merkezi HPC kaynaklarını kullanırken, bütçe imkanları olan araştırmacılar kendi küçük yerel merkezlerini kurma eğilimindedir. Küçük bir zümrenin küçük ölçekli araştırmaları için kullanılan bu yerel bilgi işlem merkezleri, ulusal merkezler gibi büyük ölçekli araştırmalarda bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu nedenle, kaynaklardan adil bir şekilde yararlanmayı gözeten ortak altyapı politikaları öneriyoruz. Bu çalışma, araştırmacıların ayrımcılığını ortadan kaldırmak için verimli HPC altyapı kullanımı tasarım politikaları sağlar.