Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The landscape of academic literature in quantum technologies

International Journal of Quantum Information, vol.19, no.2, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hidden Concepts in the History and Philosophy of Origins-of-Life Studies: a Workshop Report

Origins of Life and Evolution of Biospheres, vol.49, no.3, pp.111-145, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The role of space in interdisciplinary collaboration in design education

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, vol.28, pp.803-817, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Origins of Life Research: a Bibliometric Approach

ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES, vol.48, no.1, pp.55-71, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Research data management in Turkey: perceptions and practices

LIBRARY HI TECH, vol.35, no.2, pp.271-289, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

A Strategy for Origins of Life Research

ASTROBIOLOGY, vol.15, no.12, pp.1031-1042, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Research data management in Turkey: A survey to build an effective national data repository

IFLA JOURNAL-INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS, vol.47, no.1, pp.51-64, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Türkiye Dijital Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirebilir

Anahtar, no.371, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Bilim yapmak yetmiyor bir de iletişimini mi yapmak gerek?

ODTULÜ, no.65, 2018 (National Non-Refereed Journal)

STS (in) Turkey as Extitution

European Association for the Study of Science and Technology Review, vol.37, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademi - İş Dünyası Birlikte Çalışırsa

ODTÜLÜ Dergisi, no.61, pp.54-55, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Çok aktörlü süreçler

XXI: Mimarlık, Tasarım, Mekan, no.149, pp.34-38, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Scientific collaborations as complex adaptive systems

Emergence: Complexity and Organization, vol.12, no.4, pp.15-29, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilimlerde Hidrojen Araştırmalarının Yeri: Bibliometrik bir Değerlendirme

STS TURKEY 2021 KONFERANSI – STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası, Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2021

The impact of mobility on researchers’ collaborations in a developing country: The case of Turkey

the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Toronto, Canada, 6 - 09 October 2021, pp.1 Sustainable Development

Turkey's Integration to Research Networks and Research Networks’ Effects on Scientific Studies: The Case of METU

the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Toronto, Canada, 6 - 09 October 2021, pp.1 Sustainable Development

Eliminating the Cut Down from Science for Equality: Policies for Fair HPC Resource Utilization

the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Toronto, Canada, 6 - 09 October 2021, pp.1 Sustainable Development

Does sustainability matter for makerspaces? The perceptions and practices of the French fablabs

the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Toronto, Canada, 6 - 09 October 2021, pp.1 Sustainable Development

NASA Astrobiology Institute: Supporting interdisciplinary research and education

Astrobiology Science Conference, Seattle, United States Of America, 24 - 29 June 2019 Sustainable Development

Emergence of Research Networks: WPI Case

ELSI Symposium, Tokyo, Japan, 8 - 11 January 2019

Türkiye’de Genetik ve Genomik Test Raporlamadaki Güncel Durum

STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 10 - 11 September 2018

TÜBİTAK ULAKBİM Araştırma Verilerinin Yönetimi Eğitim Programı

TÜBİTAK ULAKBİM Araştırma Verilerinin Yönetimi Eğitim Programı, Turkey, 26 - 27 September 2017

Do-it-yourself but do it together: Interdisciplinary Design Studio

Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science , Barcelona, Spain, 29 August - 02 September 2016

Do-it-yourself but do it together: Interdisciplinary Design Studio

Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science , Barcelona, Spain, 29 August - 02 September 2016

Do you know what a sensor is peer learning in interdisciplinary design teams

Interdisciplinary Learning and Teaching: Frameworks and Practice Conference, Sheffield, United Kingdom, 07 April 2016 Sustainable Development

The social technical and policy landscape of research data management in environmental sciences in TurkeY

International Symposium on Information Management in a Changing World at Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2014

Environmental Researchers' Data Practices: An Exploratory Study in Turkey

3rd International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW 2012), Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2012, vol.317, pp.13-24 Sustainable Development identifier identifier

Books & Book Chapters

Academic Research on Entrepreneurship: Bibliometric Analysis of the Years between 2000 and 2019

in: Innovation Based Entrepreneurship in Turkey, İbrahim Semih Akçomak,Berna Beyhan,Dilek Çetindamar,Vedat Sinan Tandoğan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.21-36, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme

in: Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş, Aydan Turanlı,Arsev Umur Aydınoğlu,Melike Şahinol, Editor, İTÜ Yayınları, İstanbul, pp.59-68, 2020

Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme

in: Türkiye’de STS:Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş, Turanlı Aydan, Aydınoğlu Arsev Umur, Şahinol Melike, Editor, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.59-68, 2020

The Use of Big Mobile Data to Gain Multilayered Insights for Syrian Refugee Crisis

in: Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios , Salah A.,Pentland A.,Lepri B.,Letouzé E., Editor, Springer, London/Berlin , Zürich, pp.347-379, 2019 Sustainable Development

The Use of Big Mobile Data to Gain Multilayered Insights for Syrian Refugee Crisis

in: Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios, , Editor, Springer, pp.347-379, 2019 Sustainable Development

Other Publications