Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

40. Yılında Mimarlık Fakültesi Dergisi; Geçmişten Geleceğe

Metu Journal Of The Faculty Of Architecture, cilt.32, ss.1-11, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Derleyenden Mektup/Akademik Yayıncılık Akademik Etkinliğin Toplumsal Üretimidir

Metu Journal Of The Faculty Of Architecture, cilt.30, sa.2, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

URBAN PLANNING EXPERIENCE OF TURKEY IN THE 1930s

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.27, sa.2, ss.173-188, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Seljuk City

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.24, sa.1, ss.153-155, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Afet Sonrası Hanehalklarının Yer Seçim Kararları ve Kentsel Dirençlilik: Değirmendere Örneği

Resilience Journal/Direçlilik Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.359-367, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Planlı Gelişmenin Reddi ve Sonucu

Bilim ve Ütopya, sa.305, ss.10-11, 2019 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul'u Bekleyen Deprem Üzerine

Bilim ve Ütopya, sa.305, ss.7-9, 2019 (Hakemsiz Dergi)

İstanbulculuk İdeolojisi Günümüzde Ne Anlama Geliyor?

Bilim ve Ütopya, sa.301, ss.34-43, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Afet Sakınımında Özel Gereksinimli Bireyler İçin Geliştirilecek Mekansal Planlama İlkeleri

Resilience Journal/Dirençlilik Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.25-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm

Teori, cilt.0, sa.350, ss.12-13, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Kentleşme Süreçlerimiz Ankara ve Planlama Sorunları

ODTÜ'lüler Bülteni, cilt.272, ss.26-27, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Yeni Öğretim Yılında Üniversiteleri Bekleyen Sorunlar

Öğretmen Dünyası, sa.429, ss.18-20, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Küreselleşme İdeolojisinin Kent Planlamaya İlişkin Kavramları

Memleket, sa.19, ss.235-251, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son İstanbul bir Türkiye Ütopyası Olabilir miydi?

Bilim ve Ütopya, sa.237, ss.5-17, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Kamusallık Yeniden İnşa Edilirken

Bilim ve Ütopya, sa.229, ss.13-14, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Tourism Development and Planning: The Case of Kalkan, Antalya, Turkey

Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, cilt.4, sa.3, ss.353-374, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Siyasi İktidar Kentsel Rantlar ve Çılgın Projeler Ağustos 2012 108-112.

Dosya 28 (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi) , sa.28, ss.108-112, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Kamusallığın Üretimi Olarak Kentsel Estetik

Dosya 23 TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi , sa.23, ss.15-22, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Kenti Tüketmek Üzerine

Mimarist, sa.33, ss.74-77, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Planlama ve Post Modern Tuzaklar

Bilim ve Ütopya, sa.180, ss.23-24, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye’de Devletçilik Döneminde Sanayi Kentleri

Bilim ve Ütopya, sa.178, ss.81-83, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Neden Toplum İçin Şehircilik

Batı Akdeniz Mimarlık 2008/39 40-41., cilt.2009, sa.39, ss.40-41, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kentsel Estetik Üzerine

Mimarlık, sa.337, ss.52, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Ulusal Enerji Siyasaları Üzerine

Bilim ve Ütopya, sa.129, ss.6-8, 2005 (Hakemsiz Dergi)

1930’larda Türkiye’de Şehircilik

Bilim ve Ütopya, sa.124, ss.54-67, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Öğretim Üyesi Yetiştirilmesi ve Ulusal Siyasalar

Bilim ve Ütopya, sa.120, ss.16-18, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Nasıl Bir Üniversite?

Bilim ve Utopya, sa.120, ss.19-23, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Akademik Yükseltmeler ve Bilimsel Atıf Tarama Dizinleri

Bilim ve Ütopya, sa.119, ss.45, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Gelibolu ve Çevresi Planlama ve Tasarım Projesi

Planlama, sa.3, ss.4-22, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'nin Ulusal Devletine Karşı Yeniden Yapılanmasında Yerel Yönetim Reformu

Planlama, sa.4, ss.51-55, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitemizde Yeni Açılımlar İçin Düşünceler

ODTÜ’lü Dergisi , sa.25, ss.30-31, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Nasıl Bir Üniversite

Bilim ve Ütopya, sa.75, ss.41-47, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Deprem Planlama ve Serbest Piyasa

Teori, sa.120, ss.14-18, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Bu büyük yıkım hangi politikaların sonucu?

Bilim ve Ütopya , sa.64, ss.14-16, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Planlı Gelişmenin Reddi ve Sonucu

Bilim ve Ütopya, sa.63, ss.60-61, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Özelleştirme ve Kent Planlama

Teori, cilt.109, ss.3-21, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Güvenpark ve Güvenlik Anıtı Üzerine Gözlemler

Mimarlık, sa.284, ss.39-40, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Kentsel Mekanın Üretiminde Rastlantısallık Sorunu Üzerine

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.91-102, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme ve Yerelleşme

Ada Kentliyim, sa.9, ss.54-56, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Yükseköğretim Yasa Taslağı Üzerine

Bilim ve Ütopya, sa.23, ss.10-15, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Kent Estetiğinin Oluşumu Üzerine Notlar-2

Şekersanat , sa.8, ss.6-9, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Kent Estetiğinin Oluşumu Üzerine Notlar-1

Şekersanat, sa.5, ss.24-26, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Barınak Yetkilileri Yazısı Üzerine bir Eleştiri

Mimarlık, sa.262, ss.19, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Yalan Dünyası Sonsuza Dek Süremez

Bilim ve Ütopya, sa.3, ss.5, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Ütopyaların Gerekliliği Üzerine

Bilim ve Ütopya, sa.1, ss.6, 1993 (Hakemsiz Dergi)

E: 1987/415 Esas No’lu Davaya İlişkin Bilirkişi Raporu

Danıştay Dergisi, sa.73, ss.362-367, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comments on Recent Debates on Privatization of Services and Goods Provided Publicly

METU Development Studies, cilt.15, sa.3, ss.75-88, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demokratikleşen Belediyeler mi ? Yoksa Merkezileşen Yönetim mi?

Planlama, sa.1, ss.3-5, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.61-75, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplu Konut Yasası Üzerine Bir Değerlendirme

ŞPMMO Haber Bülteni, sa.43, ss.2-3, 1981 (Hakemsiz Dergi)

Bir Kolokyum ve Gecikmiş Bir Değerlendirme

Birlik, sa.9, ss.2, 1981 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Land Policies and Tourism Development: The Case of Kalkan/Antalya/Turkey

5th Intenational Tourism and Hospitality Management Congress, Jarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 06 Ekim 2019

Afet sonrası hanehalklarının yer seçim kararları ve kentsel dirençlilik: Değirmendere örneği

International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Türkiye, 26 Haziran 2019 - 28 Haziran 2018

Afet sakınımında özel gereksinimli bireyler için geliştirilecek mekansal planlama ilkeleri

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 12 - 13 Şubat 2019

Herman Jansen ve Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye’xxde Kent Planlamasının Temel Özelliikleri

Jansen ve Ankara Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Bir Toplumsal Dava İnsanı Şehirci: Ernst Reuter

Türkiye’de Yabancı Bilim İnsanları ve Çankaya’da Bir Kent Bilimci: Ernst Reuter, Ankara, Türkiye, 14 Aralık 2017, ss.103-109

Açış Konuşması

Şehircilik ve Eğitimi, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 40. Kolokyumu, 8. Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2016, ss.5-8

21. Yüzyılda Türkiye Kentlerinin Sorunları Ve Geleceği Üzerinde Düşünmek

Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, 18 - 19 Eylül 2017

Müdahale-Mücadele ve Planlama

Müdahale-Mücadele ve Planlama, 8.Kasım Dünya Şehircilik Günü, 39. Kolokyumu , Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015, ss.1068-1072

Plan Değişiklikleri, Çevre ve Etik

Çevre ve Hukuk: Atatürk Orman Çiftliği’nden Gezi Parkı’na Çevre ve Hukuk Sempozyumu , Ankara, Türkiye, 20 Aralık 2014, ss.24-29

The Change in Urban Policy Frameworks in Turkey since Mid-1980s

Technospaces-Persistance-Practices-Performance, Power Training Group, Topology of Technology, Technische Universidat Darstadt Final Conference, , Darmstadt, Almanya, 18 - 21 Mart 2015, ss.21

The Changing Urban Policy Frameworks in Turkey since the mid 1980s

Technospaces: Persistence-Practices-Performance-Power, Darmstadt, Almanya, 18 - 20 Mart 2015

Erken Cumhuriyet Dönemi Planlamasından Günümüze Trabzon’un Şehircilik ve Kentleşme Sorunları

Büyükşehirler, Planlama ve Değişim Sorunları, Trabzon, Türkiye, 22 Kasım 2013, ss.99-117

Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Gelecek ve Kentler

"Kentlerin Geleceği" 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2014, ss.24-30

Atatürk Orman Çiftliği: Bir Özgürleşme Tasarısı

Kent Yönetimi ve Planlama 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu 6-8 Kasım 2013 , İzmir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2013, ss.579-585

Yeni Yasal Düzenlemeler Kentsel Sorunlar ve Planlama

Kent Kültür ve Demokrasi Forumu İstanbul Buluşması , İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2010, ss.140-149

Planlama ve Meslek Alanının 10 Yılı

Planlama ve Meslek Alanının 10 Yılı, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2009, ss.130-131

Yeni Liberal Siyasalar, Post Modernizm ve Türkiye’de Kent Planlama

21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı , Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011, ss.215-227

Public Benefits in Planning and Design: An Integrative Approach

Desirable Human Settlements, Futures of Relevance, WSE (World Society for Ekistics), Mumbai, Hindistan, 7 - 12 Kasım 2010, ss.33-34

Özelleştirme ve Yerel Yönetimler

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu , Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2009, ss.35-43

Kenti Korumak: Kamusallığı Yaratmak

Kentleri Korumak ve Savunmak 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu , Ankara, Türkiye, 07 Kasım 2010 - 09 Kasım 2019, ss.51-59

Denizli Kenti ve Planlamaya İlişkin Sorunları

Planlamak, Müdahale Etmek-Kent Merkezi Ölçeğinde Denizli Geleceğini Arıyor Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2009, ss.135-142

Van Kentinin Kentleşme Sorunları

Van Kent Sempozyumu /TMMOB Van İl koordinasyon Kurulu, Van, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.205-226

Keskinok, Ç. (2009). Van Kentinin Kentleşme Sorunları

Van Kent Sempozyumu, Van, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

Planning the Future in the 2000s and Lessons from Turkish Experience in the 1930s

"Future of Asian Cities"/ International Congress of Asian Planning Schools Association,APSA Congress, Faculty of Planning and Public Policy, Center for Environmental Planning and Technology, CEPT University, Ahmadabad, India., Ahmadabad, Hindistan, 24 - 27 Kasım 2009, ss.311-313 Creative Commons License

Kenti Tasarlamanın ve Üretebilmenin Bir Aracı Olarak Toplu Konut Uygulamaları

Planlama Meslek Alanı-Geçmişten Geleceğe 31. Kolokyum (6-8 Kasım 2007 Ankara), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2007, ss.293-321

Doğu ve Güneydoğu’da Anadolu Bölgesi Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi

Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri II Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsallları ve Planlama Sempozyumu (7-9 Aralık 2006 Trabzon) , Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2006, ss.243-256

Planlama ve Siyaset İlişkisi Üzerine: Kimin İçin Planlama Kimin İçin Siyaset

Planlama Siyaset Siyasalar Altıncı Türkiye Şehircilik Kongresi , İzmir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2006, ss.103-109

A critique of Neo-Liberal Policies and Post Modernist Planning Strategies and Perspectives: The Case of Turkey

Towards an Asian Approach to Planning for Millenium Development, APSA Congress 2007, Kolamba, Sri Lanka, 27 - 28 Ağustos 2007, ss.277-284

Kentsel Estetik Üzerine

Türkiye’de Estetik , Ankara, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2006, ss.77-78

Metamorfoz: Kentin Öyküleri (Panel) konuşmaları,

Metamorfoz Ankara Yitik Zamanların Kenti, Mimarlık Haftası Etkinlikleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, Türkiye, 03 Ekim 2006, ss.21-24

Kentler, Sanayi ve Planlama

Sanayi Kentleri ve Mimarlık, Eskişehir, Türkiye, 27 - 28 Temmuz 2007, ss.85-93

Değişen Çanakkale Kenti ve Mimarlık

Değişen Çanakkale Kenti ve Mimarlık, Çanakkale, Türkiye, 06 Ağustos 2004 - 06 Ağustos 2006, ss.15-38

Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge

Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge, Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, Ankara, Türkiye, 08 Kasım 2004 - 10 Kasım 2010, ss.1030-1032

Demokratik ve Etkin Yerel Yönetim Nasıl Olmalı

Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Temmuz 2003, ss.107-112

Yerel Yönetimler ve İmar Uygulamaları

Yerel Yönetimler ve İmar Uygulamaları, Isparta, Türkiye, 22 Eylül 2000, ss.65-67

Kent Yönetimi ve Planlama

Kentleşme ve Yerel Yönetimler , Adana, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2002, ss.35-36

Toplumsal Ekonomik Süreçler ve Fiziki Planlama Başlıklı Bildiri Tartışması

1968’den 21. Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri , Ankara, Türkiye, 18 - 19 Ocak 2002, ss.82-85

Üniversite-Meslek Odası İşbirliği

II. Planlama Kongresi, Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek, Sorunlar, Beklentiler, İlkeler, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2002

Siyasal Bir Sorun Olarak Ankara Kentinin Kentleşme ve Planlama Sorunları

Ankara’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2001, ss.157-159

Küreselleşme, Kent ve Planlama

Yeni Küreselleşmenin Kıskacında Kent ve Planlama , İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2001, ss.10-15

Kent Planlamayı Eşitlik ve Toplumsal Adalet Kavramları Çerçevesinde Yeniden

Geleceği Planlamak 24. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Geleceği Planlamak (6-8 Kasım 2000 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir) , İzmir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2000, ss.183-188

Küreselleşme ve Kent Planlama

Yeni Küreselleşmenin Kıskacında Kent ve Planlama-Mimarist Dergisi, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2001, ss.64-78

Mekana Sermaye Mantıklı ve Teknolojik Belirlenimci Yaklaşımın Planlama Bakış Açımızda Yarattığı Yıkım

3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme Mekan Planlama, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Kasım 1999, ss.87-94

The Meaning of Locality in the Globalist Point of View

Globalization and Development Problems/Encuentro Internaconl de Economista Globalizacion y Problemas del Desarrollo, La-Habana, Küba, 18 - 22 Ocak 1999, ss.10-11

75. Yılda Türkiye'de Planlama, Kentleşme, Koruma Politikaları ve Mimarlık Forumu

75. Yılda Türkiye'de Planlama, Kentleşme, Koruma Politikaları ve Mimarlık Forumu, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Aralık 1999, ss.30-32

Yerel Yönetimler ve Yurtdışı Kuruluşlarla İlişkiler

Yerel Yönetimler ve Yurtdışı Kuruluşlarla İlişkiler Yuvarlak Masa Toplantısı, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara, Türkiye, 03 Ekim 1997, ss.65-67

Kentsel Mekan Çözümlemelerinde Kültür Merkezli Yaklaşımların Eleştirisi başlıklı bildiri özeti (T.Şengül ile birlikte)

Türk Sosyal Bilimler Derneği, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 12-14 Kasım 1997,, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 1997, ss.15

2000’li Yıllarda Adana

2000’li Yıllarda Metropol Adana Sempozyumu, Adana, Türkiye, 15 Ekim 1994, ss.70-72

Chaotical Development of Spatial Structure and the Role of Planning in Turkey/Haotican razvoj prostornik struktura i ulog planinranja gradova u Turskoj

Planiranje Gradova i Projectovenje Grandsik Sistema i Podsistema, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 26 Eylül 1980, ss.54-74

Kitap & Kitap Bölümleri

Şehircilik Yazıları

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2019

Kır-Kent Ayrımının Ortadan Kaldırılması Açısından Kırsal Kalkınma

Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ayşegül Mengi,Deniz İşçioğlu, Editör, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.85-95, 2019

Toplumsallaşmanın ve Çağdaşlaşmanın Mekânı Olarak Atatürk Bulvarı

Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin, Sevil Erginsoy Ekinci,Elvan Altan, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.1-2, 2019

Toplumsallaşmanın ve Çağdaşlaşmanın Mekanı Olarak Atatürk Bulvarı

Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin, T.Elvan Altan,Sevil Erginsoy Ekinci, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.1-2, 2019

Toplumsallaşmanın ve Çağdaşlaşmanın Mekanı Olarak Atatürk Bulvarı

Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin, Sevil Erginsoy Ekinci, Elvan Altan, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, ss.1-2, 2019

Kır-kent Ayrımının Ortadan Kaldırılması Açısından Kırsal Kalkınma

Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Editör, Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara, ss.85-95, 2019

Şehircilik Yazıları-Melih Ersoy

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2018

Eymir Gölü Planlama Süreci

Eymir : Araştırmalar, Proje ve Planlama Çalışmaları, Funda Baş Bütüner,H.Çağatay Keskinok, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.101-125, 2018

Sunuş

Eymir Araştırmalar, Proje ve Planlama Çalışmaları, Funda Bütüner,H. Çağatay Keskinok, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.7-17, 2018

Bir Toplumsal Dava İnsanı Şehirci: Ernst Reuter

Türkiye'de Yabancı Bilim İnsanları ve Çankaya'da Bir Kent Bilimci: Ernst Reuter, Çankaya Belesiyesi,Goethe Institut, Editör, Çankaya Belediyesi, Ankara, ss.95-102, 2018

Sunuş

Şehircilik Yazıları-Melih Ersoy, H.Çağatay Keskinok,Ufuk Poyraz, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.5-12, 2018

Eymir Gölü Planlama Süreci

Eymir: Araştırmalar, Proje ve Planlama Çalışmaları, F. Baş Bütüner, Ç. Keskinok, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, ss.101-127, 2018

Afet Sakınım Planlaması ve Uygulamaları

Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi, Meltem Şenol Balaban, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.167-192, 2017

Farklı Kademelerde Bölge ve Kent Planlama

Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi, Meltem Şenol Balaban, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.28-54, 2017

Farklı Kademelerde Bölge ve Kent Planlaması

Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi, Meltem Şenol Balaban, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.28-54, 2017

Şehircilik Yazıları-Baykan Günay

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2016

Azgelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler ve Çevre Sorunları

İnsan Çevre Toplum, Ruşen Keleş, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.287-298, 2016

Azgelişmiş veGelişmekte Olan Ülkeler ve Çevre Sorunları

İnsan Çevre Toplum, Ruşen Keleş, Editör, İmge Kitabevi, Ankara, ss.287-298, 2016

Intrıoduction to the Theme: Cities, Security and Poverty

The Cities, Security and Poverty, Meltem Yılmaz,H.Çağatay Keskinok, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.15-17, 2015

Land Development Problems Under Deregulation Policies: The Case of Turkey

Challenges for Governance Structures in Urban and Regional Development, Hepperle Erwin, Gough Robert Dixon, Mansberger Reinfried, Paulsson Jenny, Reuter Franz, Yılmaz Meltem, Editör, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich, ss.89-97, 2015

Land Development Problems Under Deregulation Policies: The Case of Turkey

Challenges for Governance Structures in Urban and Regional Development, Edwin Hepperle, Editör, Euuropean Academy of Land Use and Development, V/D/F Hoschschulverlag AG an der ETH Zurich, Zürich, ss.40-47, 2015

Ankara Kent Atlası Çalışması Üzerine Düşünceler

Ankara Kent Atlası , Güven Sargın, Editör, Mimarlar Odası, Ankara, ss.28-31, 2012

5. Üniversite Kurultayı

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Ankara, 2011

5. Üniversite Kurultayı

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Ankara, 2011

YÖK’ün Üniversitelere İlişkin Gelişme Politikalarının Tarihsel Değerlendirmesi

5. Üniversite Kurultayı, Çağatay Keskinok, Editör, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Ankara, ss.10-15, 2010

Sunuş

Kayıhan Keskinok-Sanat Tarihi, H.Çağatay Keskinok, Editör, Keskinok, Ankara, ss.1-2, 2010

Şehircilik Yazıları-Tuğrul Akçura

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2009

Kent, Kentsel Sorunlar, Kentlilik Bilinci

Perşembe Söyleşileri 5, Uğur Mumcu Vakfı, Editör, Uğur Mumcu Vakfı, Ankara, ss.35-57, 2009

Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu

Cumhuriyet Devriminin Yolu Atatürk Bulvarı , Koleksiyoncular Derneği, Editör, Koleksiyoncular Derneği, Ankara, ss.35-57, 2009

Cumhuriyet’ten Günümüze Konut politikaları (1923’den 1980’lere)

Gecekondu, Dönüşüm, Kent, Serap Kayasü,Oğuz Işık,Nil Uzun,Ebru Kamacı, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.263-285, 2009

Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarının Oluşumu

Cumhuriyet Devriminin Yolu Atatürk Bulvarı, Keskinok, Çağatay, Editör, Koleksiyoncular Derneği, Ankara, ss.37-57, 2009

Kentsel Toplumsal Hareketler Üzerine

Yerellik ve Politika/Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, Ayşegül Mengi, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.90-100, 2007

Editor's Note

The Seljuk City, H.Çağatay Keskinok, Editör, Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.1-5, 2007

Kentsel Toplumsal Hareketler Üzerine Tartışma

Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi (Ruşen Keleş’e armağan) , Ayşegül Mengi, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.245-254, 2007

Kentleşme Siyasaları

Kaynak Yayıncılık, Ankara, 2006

Kent Planlama ve Uygulamasında Menfaat İhlali ve Dava Açma Ehliyeti

Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, Melih Ersoy,H.Çağatay Keskinok, Editör, Yargı Kitap ve Yayınevi, Ankara, ss.15-35, 2001

Seçilmiş Bilirkişi Raporları

Mekan Planlama ve Yargı Denetimi , Melih Ersoy,H.Çağatay Keskinok, Editör, Yargı Kitap ve Yayınevi, Ankara, ss.284-529, 2001

The State and the (Re)production of Space

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1997

State and the Reproduction of Urban Space

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 1997

Kentler, Rantlar ve Planlama

Özelleştirme Değil Kamulaştırma, Kaynak Yayıncılık, Editör, Kaynak Yayıncılık, İstanbul, ss.205-217, 1995

Kentler, Rantlar ve Planlama

Özelleştirme Değil Kamulaştırma, , Editör, Kaynak Yayınları, ss.205-219, 1995

Bürokrasi Tartışmalarına Giriş

Kent, Planlama, Politika ve Sanat, Tansı Şenyapılı, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1994

Emperyalizm ve Bağımlılık Kuramlarında İdeolojiler

Emperyalizm, Gelişme ve Bağımlılık Üzerine, Çağatay Keskinok,Melih Ersoy, Editör, Verso Yayınları, Ankara, ss.147-171, 1992

Kalkınmanın Toplum ve Yapıların Oluşturduğu Çevreye Etkileri

Konut ve Gelişme, Ruşen Keleş, Editör, birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları, Ankara, ss.1-6, 1987

Kamu Yapılarının Tasarımında Değişen Roller ve Yöntemler

Konut ve Gelişme, Ruşen Keleş, Editör, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları, Ankara, ss.111-128, 1987

Marks ve Oryantalizmin Sonu

Kaynak Yayıncılık, İstanbul, 1984

Alıntılar 2

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, 1979

Bilirkişi Raporları

Yeniden Görele İçin Kentsel Gelişme Önerileri

Yerel Seçimler için Rapor, ss.50, Giresun, 2013

Diğer Yayınlar