KİT'ler ve Türkiye'de Bölgesel Gelir Dağılımı


Keskinok H. Ç. , Ersoy M. , Karagöz T.

Türkiye Kalkınma Vakfı, pp.500, Ankara, 1979

  • Publication Type: Expert Report / Expertise Report
  • Publication Date: 1979
  • City: Ankara