Afet Sakınımında Özel Gereksinimli Bireyler İçin Geliştirilecek Mekansal Planlama İlkeleri


Creative Commons License

Keskinok H. Ç., Orhan E.

Resilience Journal/Dirençlilik Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-35, 2019 (Peer-Reviewed Journal)