Güvenpark ve Güvenlik Anıtı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı makamına, Kültür Bakanlığı'na, Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyelerine, Ankara Valiliği'ne, Koruma Kurulu Başkanlığı'na, Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası Başkanlıklarına dağıtılan Ağustos 1998 tarihli dilekçe eki olan Rapor


Keskinok H. Ç.

Cumhurbaşkanlığı, pp.10, Ankara, 1998

  • Publication Type: Expert Report / Expertise Report
  • Publication Date: 1998
  • City: Ankara
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes