Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2007/796/Hukuk Mücadelesinden Örnekler: Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar/Mimarlar Odası Antalya Şubesi/Derleyen: Osman Aydın


Keskinok H. Ç. , Ersoy M., Şengül H. T.

Other, pp.345-361, 2014

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2014
  • Page Numbers: pp.345-361