Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of threat to a valued social identity on implicit self-esteem and discrimination

GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS, cilt.9, sa.2, ss.181-197, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parents' Perceptions of School Climate and Parent Involvement in terms of Education Levels of Parents and Grade of Their Children

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.35, sa.1, ss.78-91, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lisansüstü Eğitim’de Örgüt İklimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.784-797, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Role of Personal and Organizational Factors on Student Attrition From Graduate Education: A Mixed-Model Research

JOURNAL OF COLLEGE STUDENT RETENTION-RESEARCH THEORY & PRACTICE, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.155-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Eğitimi Araştırma Görevlilerinin yeni fizik öğretimprogramı 2013 Hakkındaki algıları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.95-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring Effective Support Practices for doctoral students s degree completion

College Student Journal, cilt.45, ss.310-323, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effective Strategies for Supporting Doctoral Students

The International Journal of Diversity in Organizations, Communities Nations, cilt.11, sa.2, ss.11-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okullarda Kriz ve Karar Vermenin Doğal Karar Verme Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

THE 13 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1

The Localization of Scientific Research Methodologies: Cases from the field of Education Administration

The 2nd International Higher Education Studies Conference, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

how well school climate predicts parent involvement

ECER 2017, kopenhag, Danimarka, 22 - 25 Ağustos 2017

John Dewey and the History of Teacher Education in Turkey

EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE (ECER 2016), Dublin, İrlanda, 23 - 26 Ağustos 2016

John Dewy and the History of Teacher Education in Turkey

European Council of Educational Research, 23 - 26 Ağustos 2016

Sayıların Dili Lisansüstü Eğitimde Okul Terki

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Relationship between School Climate Perceptions of Parents and thewir involvement in schooling

American Educational Research Association 2015 Annual Meeting, 16 - 20 Nisan 2015

Experience of Being a Future Facultyu Development Program Research Assistant at a large university in Turkey

American Educational Research Association 2015 Annual Meeting, Şikago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2015

Re claiming New Public Grounds for our Public Imagination Transnational Tales of Hope and ResistanceSymposium

AMERICAN ASSOCIATION FOR THEADVANCEMENT OF CURRICULUM STUDIES (AAACS), Sikago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 16 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

öğretmen adaylarının kariyer planlaması: bir ihtiyaç analizi çalışması

eğitim yönetimi araştırmaları-research in educational administration, Sadegül Akbaba-Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı, Serkan koşar, Editör, pegem, Ankara, ss.221-232, 2017

Okullarda Kriz ve Karar Verme

Kriz Danışmanlığı, Prof. Dr. Özgür Erdur Baker,Doç. Dr. Türkan Doğan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.111-136, 2016

Cifteler, Cifteler Village Institute (Turkey 1937-1954)

Pedagogies and Curriculums to Re imagine Public Education Transnational Tales of Hope and Resistance, Rodriguez Encarna, Editör, Springer, Singapore, ss.127-140, 2015

Effects of Stress on Teacher Decision Making

International Perspectives on Teacher Stress, Christopher J. McCarthy, Richard G Lambert, Annettee Ullrich, Editör, Information Age Publishing, INC., Charlottetown, ss.69-94, 2012