Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması


ERTEM H. Y., GÖKALP G.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.155-173, 2017 (Peer-Reviewed Journal)