Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Counterintuitive Dynamics Test

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.15, ss.411-431, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of the Integrated Online Advance Organizer Teaching Materials on Students' Science Achievement and Attitude

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, cilt.25, ss.628-640, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify Students' Misconceptions in Science

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, ss.989-1008, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigating students' mental models about the quantization of light, energy, and angular momentum

PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-PHYSICS EDUCATION RESEARCH, cilt.10, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Research Methodology to Conduct Effective Research Syntheses

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.39, ss.1-32, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Content Analysis of Physics Textbooks as a Probable Source of Misconceptions in Geometric Optics

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.234-245, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teachers' and Students' Perceptions of Effective Physics Teacher Characteristics

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, ss.101-120, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Relative Effectiveness of Integrated Reading Study Strategy and Conceptual Physics Approach

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, cilt.42, ss.181-199, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Applying beliefs and resources frameworks to the psychometric analyses of an epistemology survey

PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-PHYSICS EDUCATION RESEARCH, cilt.8, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Integrating Gender and Group Differences into Bridging Strategy

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, cilt.19, ss.341-355, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development and Application of Three-Tier Heat and Temperature Test: Sample of Bachelor and Graduate Students

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.10, ss.53-76, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Questions About Physics: The Case of a Turkish 'Ask a Scientist' Website

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, cilt.40, ss.223-238, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of a Three-Tier Test to Assess Misconceptions About Simple Electric Circuits

JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.103, ss.208-222, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alternative to Traditional Physics Instruction: Effectiveness of Conceptual Physics Approach

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.9, ss.109-128, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE DEVELOPMENT OF ANCHORING ANALOGY DIAGNOSTIC TEST

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.243-256, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relationship of freshmen's physics achievement and their related affective characteristics

JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING, cilt.44, ss.1036-1056, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factors mediating the effect of gender on ninth-grade Turkish students' misconceptions concerning electric circuits

JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING, cilt.41, ss.603-616, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of gender cognitive development and socioeconomic status on physics achievement

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.15, ss.121-126, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of a Content-based Needs Assessment Survey for Physics Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.35, ss.387-403, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of Finnish Education System to question the reasons behind Finnish success in PISA

Studies in Educational Research and Development, cilt.2, ss.93-114, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Interaction between Students' Motivation and Physics Teachers' Characteristics: Multiple Case Study

QUALITATIVE REPORT, cilt.23, ss.3054-3083, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Impact of The Metacognitive 7E Learning Cycle on Students Epistemological Understandings

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.603-618, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How to Write Good Quality Contextual Science Questions Criteris and Myths

Journal of Theoretical Educational Sciences, cilt.8, ss.564-580, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Nitelikleri Çevrimiçi Anketi Sonuçlarının Analizi

K.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.1813-1830, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of the Problem Based Learning Implementations Students and Tutors Perceptions and Actions

Journal of Theory & Practice in Education, cilt.11, ss.816-833, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Pre Service Teachers Misconceptions in Geometrical Optics via a Three Tier Misconception

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.269-289, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerindeki Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.127-153, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish New High School Physics Curriculum Teachers Views and Needs

Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, ss.72-88, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Upside down Image in a Spoon

Physics Education, cilt.46, ss.380-382, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effectiveness of hands on and minds on activities on students achievement and attitudes towards physics

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.12, ss.1-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Context based questions optics in animal eyes

Physics Education, cilt.46, ss.323-327, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir başarı testi geliştirme çalışması Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.1-39, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service Physics Teachers Comprehension of Quantum Mechanical Concepts

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, cilt.6, ss.227-235, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Strengths and weaknesses of problem based learning students and tutors perceptions

Journal of the Buca Educational Sciences Faculty, cilt.28, ss.40-58, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.733-761, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Zeka Alanlarına Dayalı Fizik Öğretimine İlişkin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşleri

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.179, ss.138-152, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Assessing the Impact of Bridging Analogies in Mechanics

School Science and Mathematics, cilt.106, ss.220-230, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Zeka Alanlarına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fizik Başarılarına Etkisi

Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.103-109, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Bridging Analogies on Students Misconceptions about Gravity and Inertia

Hacettepe Journal of Education, cilt.20, ss.1-8, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Affecting Students Attitudes toward Physics

Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt.26, ss.21-28, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High School Students Misconceptions about Simple Electric Circuits

Hacettepe Journal of Education, cilt.21, ss.113-120, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Öğretim Metodunun ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Dersindeki Kavram Yanılgılarına Etkisi

Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt.26, ss.72-77, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları

Hacettepe Journal of Education, cilt.18, ss.93-98, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Pre Service and In Service Science Teachers Perceptions About Good Science Teachers Characteristics

Hacettepe Journal of Education, cilt.19, ss.139-148, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Gender Cognitive Development and Socioeconomic Status on Physics Achievement

Hacettepe Journal of Education, cilt.15, ss.121-126, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining and Evaluating Ideal Physics Teacher s Characteristics

Hacettepe Journal of Education, cilt.16, ss.53-60, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Causal Model of Students Achievement in an Introductory Mechanics Course

Hacettepe Journal of Education, cilt.15, ss.36-42, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lise Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Ve Geometrik Optik Konusundaki Kavram Yanılgıları

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Görme Engelli Öğrencilerin 9 Sınıf Fizik Öğretim Programı Kazanımlarının Kendilerine Uygunluğu Konusu Hakkındaki Fikirleri

3. Uluslar arası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 7 - 09 Aralık 2012

Factors affecting performance of tutors during problem-based learning implementations

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2325-2329 identifier identifier

Subject Competency of Pre service and Inservice Physics Teachers in Mechanics

Science Teacher Training 2000: Proceeding of the Conference, 21 - 25 Haziran 1998

Students Preconceptions in Introductory Mechanics

Abstract Volume, European Association for Research on Learning and Instruction: 5th European Conference, 1 - 05 Eylül 1993

Kitap & Kitap Bölümleri