Lise Öğrencilerinin Yedi Coğrafik Bölgeye Göre Kavram Yanılgıları Dağılımı ve Öğrencilerin Kavram Yanılgıları Arasındaki İlişki Analizi


ERYILMAZ A. , ÖZDEMİR Ö. F. , YILDIRIM U. , ERASLAN F. , ERYURT K., DEMİRTAŞ D. , ...More

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28 September 2016, pp.282

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.282