Lise Öğrencilerinin Yedi Coğrafik Bölgeye Göre Kavram Yanılgıları Dağılımı Ve Öğrencilerin Kavram Yanılgıları Arasındaki İlişki Analizi


ERYILMAZ A. , ÖZDEMİR Ö. F. , YILDIRIM U. , Eraslan F., Eryurt K., GARİP B. , ...Daha Fazla

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye