Lise Öğrencilerinin Yedi Coğrafik Bölgeye Göre Kavram Yanılgıları Dağılımı Ve Öğrencilerin Kavram Yanılgıları Arasındaki İlişki Analizi


ERYILMAZ A., ÖZDEMİR Ö. F., YILDIRIM U., Eraslan F., Eryurt K., GARİP B., ...More

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes