Lise Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar


ERYILMAZ A. , ÖZDEMİR Ö. F. , YILDIRIM U. , ERASLAN F. , ÖZMEN K., DEMİRTAŞ D. , ...More

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text