Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A University-School Collaboration for Designing a School-Based STEM Initiative

ESERA 2023 - 15th Biennial Conference of the European Science Education Research Association, Nevşehir, Turkey, 28 August - 01 September 2023, pp.1

Sınıf Öğretmenlerinin STEM Temelli Etkinlik Tasarlama Süreçleri

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021

The Examining of Reasoning of Pre-Service Teachers from Different Field in Various SocioScientific Issues

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Turkey, 19 - 22 November 2020

İlkokul Öğrencilerinin Stem Odaklı Tasarım Süreçlerindeki Deneyimleri Üzerine Bir Durum Çalışması

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Turkey, 19 - 22 November 2020

AGORA: A Gamified Interactive Educational Mobile Application

European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019

Gifted students designing eco-friendly STEM projects

European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019

İlkokul Öğrencilerinin STEM Odaklı Proje Tasarımları: Bir Durum Çalışması

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

The Paradox of Distance Education in Education of Girls

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Designing an After School STEM Program for Elementary Students

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Elementary School Students’ Problem Solving Strategies in an After School STEM Club

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Düzeylerinin ve Kullandıkları Dil Öğretim Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.1, pp.437-456

Fen eğitiminde teknoloji destekli öğrenme ortamları tasarımı çalıştayı

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

Sürdürülebilir Yaşam İçin STEM Odaklı Çözümler

Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Aksaray, Turkey, 3 - 05 July 2018

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitim Reformunun İlk Yıllarındaki Mücadelesi: Fenomenolojik Bir Çalışma

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.851-852

Mühendislik Öğrencilerinin STEM Eğitimi Odaklı Öğretim Süreçlerindeki Deneyimleri

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.246-247

Ortaokul Matematik Derslerinde STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017

Farklı Branştaki Öğretmenlerin STEM Odaklı Öğretim Süreçleri Tasarımı

Intermational Academic Research Congress, Alanya, Turkey, 18 - 21 October 2017

Investigating STEM Education Reform through 4P Framework

European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, Ireland, 21 - 25 August 2017 Sustainable Development

A Case Study of a Science and a Social Studies Teachers’ Experiences of Co- Teaching SSI-Based Environmental Ethics Class

National Association for Research in Science Teaching (NARST), St Antonio, United States Of America, 22 - 25 April 2017

High School Students' Cognitive Processes In Problem-Based Engineering Design Tasks

Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Tasarım Temelli Öğretim: Geleceğin Okulunu Tasarliyorum

Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersinde Probleme Dayalı STEM Uygulamaları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuarlarında QR Kodlarla Zenginleştirilmiş Poster Kullanımları

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Teoriden Uygulamaya Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Case Studies of Secondary School Science Teachers Designing Technology Rich SSI Based Instruction

National Association for Research in Science Teaching (NARST), 14 - 17 April 2016

Towards a framework of technological knowledge as content knowledge

Association for Educational Communications and Technology (AECT), Indianapolis, United States Of America, 3 - 07 October 2015

Engaging students in community-based issues through authentic problem-based learning experiences

European Science Education Research Association (ESERA), Helsinki, Finland, 31 August - 04 September 2015

The impact of model-eliciting activities on attitude towards STEM education

European Science Education Research Association (ESERA), Helsinki, Finland, 31 August - 04 September 2015

Eliciting Students’ Understanding of River Geography and Socioscientific Issues through a Critical Response Protocol

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Chicago, United States Of America, 11 - 15 April 2015

Use of an Online Learning Environment to Enhance Experiences of Youth in Engineering Design Processes

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Chicago, United States Of America, 11 - 14 April 2015

The Impact of Technology Integrated Curriculum on Student Knowledge and Attitudes about Global Climate Change

Life Discovery – Doing Science Biology Education Conference, St Paul, United States Of America, 15 - 17 March 2013 Sustainable Development

Building a Rube Goldberg Machine How youth use evidence based argument to identify the best solution to a problem

Association for Science Teacher Education (ASTE), Portland, United States Of America, 7 - 10 January 2015

In service secondary science teachers knowledge base for teaching climate change

Association for Science Teacher Education (ASTE), Portland, United States Of America, 7 - 10 January 2015 Sustainable Development

A Technology Rich Professional Development Program and Its Influence on Participant Teachers' Practices

Association for Educational Communications and Technology (AECT), Jacksonville, United States Of America, 4 - 08 November 2014

Technology Integration and Water Sustainability in STEM Education: A Professional Development Experience

Association for Educational Communications and Technology (AECT), Jacksonville, United States Of America, 4 - 08 November 2014

Teknolojik pedagojik alan bilgisi oyunu ile fen bilimleri derslerinde teknoloji entegresyonu

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimine medya tasarım süreçlerinin entegrasyonu

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

In Service secondary school science teachers' conceptions about global climate change

American Educational Research Association (AERA), San-Francisco, Costa Rica, 27 April - 01 May 2013 Sustainable Development

Designing Social Networks to Promote Student Motivation and Engagement in Alternative School Environments

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, New Orleans, United States Of America, 25 - 28 March 2013

Designing multimedia artifacts to enhance students' conceptual understanding of Climate Change

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, New Orleans, United States Of America, 25 March 2013 Sustainable Development

A Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)-Based Lesson Plan Assessment Instrument

Association for Science Teacher Education (ASTE), Charlestown, Saint Kitts And Nevis, 9 - 12 January 2013

Conceptualizing In-service Secondary School Science Teachers' Knowledge Base for Climate Change Content

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Indianapolis, United States Of America, 25 - 28 March 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bilim Merkezlerinde Drama ile Değerler Öğretimi

in: Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Drama ile Değerler Öğretimi, Oğuz Namdar,Ayşegül,Kafadar,Tuğba, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.47-69, 2024

New Directions for Place-Based Socioscientific Issue Instruction and Research

in: Socioscientific Issues Focused Teacher Education Place-Based Practices from Türkiye, Bahadır Namdar,Engin Karahan, Editor, Springer Nature, Amsterdam, pp.215-220, 2024 Sustainable Development

Place-Based Socioscientific Issues

in: Socioscientific Issues Focused Teacher Education: Place-Based Practices from Türkiye, Bahadır Namdar,Engin Karahan, Editor, Springer Nature, Amsterdam, pp.1-12, 2024 Sustainable Development

Bütünleşik STEM Eğitimi

in: STEM Eğitimi Perspektif, Süreç ve Uygulamalar, Muhammed Özden,Şengül Anagün, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.1-19, 2023

STEM Eğitiminde Dijital ve Eğitsel Oyunlar

in: İlkokullarda Metaverse ve Dijital Oyunlar, Akçay Ahmet Oğuz,Semercioğlu Serhat,Şimşek İrfan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.169-185, 2023

Concept of Project

in: Project Development Guide in Education, Oğuz Namdar Ayşegül, Editor, Eğiten, Ankara, pp.1-17, 2023

STEAM Eğitimi Kapsamında Web 2.0 Uygulamaları

in: TEKNODRAMART Teknoloji Destekli Drama Yöntemi ile Sanat Eğitimi Uygulamaları, Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.79-101, 2022

Amerika Birleşik Devletlerinde Fen Eğitimi

in: Çeşitli Ülkelerde Fen Eğitimi, Mesci Günkut,Erdaş Kartal Eda, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.75-93, 2022

Sosyobilimsel Konular ve Yer Temelli Eğitim

in: Çağdaş Yaklaşımlarla Etkinlik Destekli Sosyobilimsel Konuların Öğretimi, Bahadır Namdar, Editor, Nobel, Ankara, pp.179-200, 2022

Sosyobilimsel Konular ve Genç Aktivizmi

in: Çağdaş Yaklaşımlarla Etkinlik Destekli Sosyobilimsel Konuların Öğretimi, Namdar Bahadır, Editor, Nobel, Ankara, pp.201-220, 2022

Fen Eğitimi ve 21. Yüzyıl Becerileri

in: 21. Yüzyılda Fen Bilimleri Öğretimi, Anagün Ş.,Cavaş P., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.17-37, 2021

STEM Eğitimi Yaklaşımı

in: İlkokulda Fen Öğretimi, Bilican Kader,Şenler Burcu, Editor, Vize Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.291-316, 2021

Erken Çocuklukta Fen - Teknoloji - Mühendislik - Matematik (FeTeMM) Çalışmaları

in: Erken Çocuklukta Fen ve Teknoloji, Artun Hüseyin,Parlak Rakap Asiye, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.158-166, 2021

Sosyobilimsel Konularda Öğrenci Failliği

in: Sosyobilimsel Konular, Karışan Dilek,Yenilmez Türkoğlu Ayşe, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.29-50, 2021

Ekran Okuma Stratejisi

in: Okuduğunu Anlama Stratejileri, Kıroğlu Kasım, Editor, PEGEM, Ankara, pp.164-175, 2020

The Use of Augmented Reality Applications in Second Grade Mathematics Course: Students’ Knowledge of Shapes

in: Designing, Deploying, and Evaluating Virtual and Augmented Reality in Education, Gokce Akcayir; Epp Carrie Demmans, Editor, IGI Global, pp.220-241, 2020

STEM Eğitim Yaklaşımı

in: Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, ALİ GÜNAY BALIM, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.171-187, 2019

STEM Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu

in: Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri, Tekbıyık Ahmet,Çakmakçı Gültekin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.265-283, 2018

Üstbilişsel Strateji Öğretimi

in: STEM Öğretimi İçin 20 Strateji, SONER DURMUŞ, ALİ SABRİ İPEK, BAHADIR YILDIZ, Editor, Nobel, Ankara, pp.213-221, 2018

Eğitim Programları Geliştirme

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, ASIM ARI, Editor, Eğitim Yayınevi, Ankara, pp.27-45, 2018

STEM Eğitiminde Matematik Odaklı Gerçek Dünya Problemleri ve Matematiksel Modelleme

in: Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi, Çepni, Salih, Editor, PEGEM, Ankara, pp.347-368, 2017

STEM Eğitimi

in: Fen Eğitiminde Güncel Konular, Taşkın, Özgür, Editor, PEGEM, Ankara, pp.318-335, 2017

STEM Eğitim Merkezleri

in: Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi, Çepni, Salih, Editor, PEGEM, Ankara, pp.93-114, 2017

Bilim Tarihi ve Bilim Teknoloji Okuryazarlığı

in: Çocuk Bilim ve Teknoloji, Evrim Genç Kumtepe, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-29, 2016

Biilm Egitiminde Bütünlestirilmis Program Yaklasımı

in: Çocuk Bilim ve Teknoloji, Evrim GENÇ KUMTEPE, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.206-230, 2016

ASSURE Modele Dayalı Teknoloji İle Zenginleştirilmiş Uygulamalı Etkinlikler

in: Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Özgül Keleş, Editor, PEGEM, Ankara, pp.45-77, 2015

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi

in: Uygulamalı etkinlerle fen eğitiminde yeni yaklaşımlar, Özgül Keleş, Editor, PEGEM, Ankara, pp.77-97, 2015

Metrics

Publication

125

Citation (WoS)

87

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

115

H-Index (Scopus)

5

Project

21

Thesis Advisory

10

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals