Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Designing and implementing a STEM career maturity program for prospective counselors

International Journal of STEM Education, vol.8, no.1, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Secondary School Students’ Understanding of Science and Their Socioscientific Reasoning

Research in Science Education, vol.47, no.4, pp.755-782, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The lived experiences of pre-service science teachers designing and teaching socioscientific issues-based units

DISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY SCIENCE EDUCATION RESEARCH, vol.4, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ortaokul Öğrencilerinin RGM Tasarımlarının İncelenmesi: Çılgın Makineler Yarışıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.31-51, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

A Case Study of Primary School Students’ Internet Addiction

Hayef:journal of education (Online), vol.18, no.3, pp.469-498, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

STEM Odaklı Matematik Uygulamalarının 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutum ve Bilgileri Üzerine Etkisi

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.11, no.2, pp.660-683, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The Views of Pre-Service Elementary Teachers About Online and Traditional Peer Assessment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.8, no.2, pp.409-422, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Mühendislik Öğrencilerinin STEM Odaklı Öğretim Modülü Tasarımlarının İncelenmesi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.37, pp.73-91, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Odaklı Okul Sonrası Kodlama Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.38-50, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Gifted Students Designing Eco-Friendly STEM Projects

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.4, pp.1553-1570, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Elementary School Students Designing Engineering-Based Rube Goldberg Machine Projects: A Case Study

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.10, no.4, pp.386-408, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yabancı Dil Öğretiminde Hikaye Anlatımı Tekniğinin Kelime Öğrenimine Etkilerinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.3, pp.1266-1287, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Case Studies of Science Teachers Designing Socioscientific Issues-Based Instruction

HACETTEPE ÜNIVERSITESI E?ITIM FAKÜLTESI DERGISI / HACETTEPE UNIV., JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION, vol.34, no.1, pp.71-89, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul Matematik Derslerinde STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.354-360, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Eliciting Students' Understanding of a Local Socioscientific Issue Through the Use of Critical Response Pedagogies

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, vol.5, no.2, pp.88-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

QR Kodların Fen Eğitimine Entegresyonu: Öğretmen Görüşleri ve Öneriler

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.11, no.1, pp.433-457, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Use of Socioscientific Contexts for Promoting Student Agency in Environmental Science Classrooms

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.425-442, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Use of Web 2.0 Technologies to Enhance Learning Experiences in Alternative School Settings

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, vol.4, no.4, pp.272-283, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Native American students’ understanding of geologic time scale: 4th-8th grade ojibwe students’ understanding of earth’s geologic history

International Journal of Environmental and Science Education, vol.11, no.4, pp.485-503, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Saving Pelicans: A STEM Integration Unit

SCIENCE SCOPE A JOURNAL FOR MIDDLE-JUNIOR HIGH SCIENCE TEACHERS, vol.38, no.3, pp.28-34, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınıf Öğretmenlerinin STEM Temelli Etkinlik Tasarlama Süreçleri

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021

The Examining of Reasoning of Pre-Service Teachers from Different Field in Various SocioScientific Issues

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Turkey, 19 - 22 November 2020

İlkokul Öğrencilerinin Stem Odaklı Tasarım Süreçlerindeki Deneyimleri Üzerine Bir Durum Çalışması

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Turkey, 19 - 22 November 2020

AGORA: A Gamified Interactive Educational Mobile Application

European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019

Gifted students designing eco-friendly STEM projects

European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019

İlkokul Öğrencilerinin STEM Odaklı Proje Tasarımları: Bir Durum Çalışması

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

The Paradox of Distance Education in Education of Girls

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Designing an After School STEM Program for Elementary Students

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Elementary School Students’ Problem Solving Strategies in an After School STEM Club

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Düzeylerinin ve Kullandıkları Dil Öğretim Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.1, pp.437-456

Fen eğitiminde teknoloji destekli öğrenme ortamları tasarımı çalıştayı

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

Sürdürülebilir Yaşam İçin STEM Odaklı Çözümler

Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Aksaray, Turkey, 3 - 05 July 2018

Mühendislik Öğrencilerinin STEM Eğitimi Odaklı Öğretim Süreçlerindeki Deneyimleri

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.246-247

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitim Reformunun İlk Yıllarındaki Mücadelesi: Fenomenolojik Bir Çalışma

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.851-852

Ortaokul Matematik Derslerinde STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017

Farklı Branştaki Öğretmenlerin STEM Odaklı Öğretim Süreçleri Tasarımı

Intermational Academic Research Congress, Alanya, Turkey, 18 - 21 October 2017

Investigating STEM Education Reform through 4P Framework

European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, Ireland, 21 - 25 August 2017 Sustainable Development

A Case Study of a Science and a Social Studies Teachers’ Experiences of Co- Teaching SSI-Based Environmental Ethics Class

National Association for Research in Science Teaching (NARST), St Antonio, United States Of America, 22 - 25 April 2017

High School Students' Cognitive Processes In Problem-Based Engineering Design Tasks

Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Tasarım Temelli Öğretim: Geleceğin Okulunu Tasarliyorum

Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuarlarında QR Kodlarla Zenginleştirilmiş Poster Kullanımları

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Teoriden Uygulamaya Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Case Studies of Secondary School Science Teachers Designing Technology Rich SSI Based Instruction

National Association for Research in Science Teaching (NARST), 14 - 17 April 2016

Towards a framework of technological knowledge as content knowledge

Association for Educational Communications and Technology (AECT), Indianapolis, United States Of America, 3 - 07 October 2015

Engaging students in community-based issues through authentic problem-based learning experiences

European Science Education Research Association (ESERA), Helsinki, Finland, 31 August - 04 September 2015

The impact of model-eliciting activities on attitude towards STEM education

European Science Education Research Association (ESERA), Helsinki, Finland, 31 August - 04 September 2015

Eliciting Students’ Understanding of River Geography and Socioscientific Issues through a Critical Response Protocol

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Chicago, United States Of America, 11 - 15 April 2015

Use of an Online Learning Environment to Enhance Experiences of Youth in Engineering Design Processes

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Chicago, United States Of America, 11 - 14 April 2015

The Impact of Technology Integrated Curriculum on Student Knowledge and Attitudes about Global Climate Change

Life Discovery – Doing Science Biology Education Conference, St Paul, United States Of America, 15 - 17 March 2013 Sustainable Development

Building a Rube Goldberg Machine How youth use evidence based argument to identify the best solution to a problem

Association for Science Teacher Education (ASTE), Portland, United States Of America, 7 - 10 January 2015

In service secondary science teachers knowledge base for teaching climate change

Association for Science Teacher Education (ASTE), Portland, United States Of America, 7 - 10 January 2015 Sustainable Development

Technology Integration and Water Sustainability in STEM Education: A Professional Development Experience

Association for Educational Communications and Technology (AECT), Jacksonville, United States Of America, 4 - 08 November 2014

A Technology Rich Professional Development Program and Its Influence on Participant Teachers' Practices

Association for Educational Communications and Technology (AECT), Jacksonville, United States Of America, 4 - 08 November 2014

Teknolojik pedagojik alan bilgisi oyunu ile fen bilimleri derslerinde teknoloji entegresyonu

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimine medya tasarım süreçlerinin entegrasyonu

International Eurasian Educational Research Congress (EJER), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

In Service secondary school science teachers' conceptions about global climate change

American Educational Research Association (AERA), San-Francisco, Costa Rica, 27 April - 01 May 2013 Sustainable Development

Designing Social Networks to Promote Student Motivation and Engagement in Alternative School Environments

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, New Orleans, United States Of America, 25 - 28 March 2013

Designing multimedia artifacts to enhance students' conceptual understanding of Climate Change

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, New Orleans, United States Of America, 25 March 2013 Sustainable Development

A Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)-Based Lesson Plan Assessment Instrument

Association for Science Teacher Education (ASTE), Charlestown, Saint Kitts And Nevis, 9 - 12 January 2013

Conceptualizing In-service Secondary School Science Teachers' Knowledge Base for Climate Change Content

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Indianapolis, United States Of America, 25 - 28 March 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

STEAM Eğitimi Kapsamında Web 2.0 Uygulamaları

in: TEKNODRAMART Teknoloji Destekli Drama Yöntemi ile Sanat Eğitimi Uygulamaları, Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.79-101, 2022

Sosyobilimsel Konular ve Yer Temelli Eğitim

in: Çağdaş Yaklaşımlarla Etkinlik Destekli Sosyobilimsel Konuların Öğretimi, Bahadır Namdar, Editor, Nobel, Ankara, pp.179-200, 2022

Sosyobilimsel Konular ve Genç Aktivizmi

in: Çağdaş Yaklaşımlarla Etkinlik Destekli Sosyobilimsel Konuların Öğretimi, Namdar Bahadır, Editor, Nobel, Ankara, pp.201-220, 2022

Sosyobilimsel Konularda Öğrenci Failliği

in: Sosyobilimsel Konular, Karışan Dilek,Yenilmez Türkoğlu Ayşe, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.29-50, 2021

STEM Eğitimi Yaklaşımı

in: İlkokulda Fen Öğretimi, Bilican Kader,Şenler Burcu, Editor, Vize Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.291-316, 2021

Erken Çocuklukta Fen - Teknoloji - Mühendislik - Matematik (FeTeMM) Çalışmaları

in: Erken Çocuklukta Fen ve Teknoloji, Artun Hüseyin,Parlak Rakap Asiye, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.158-166, 2021

Fen Eğitimi ve 21. Yüzyıl Becerileri

in: 21. Yüzyılda Fen Bilimleri Öğretimi, Anagün Ş.,Cavaş P., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.17-37, 2021

Ekran Okuma Stratejisi

in: Okuduğunu Anlama Stratejileri, Kıroğlu Kasım, Editor, PEGEM, Ankara, pp.164-175, 2020

The Use of Augmented Reality Applications in Second Grade Mathematics Course: Students’ Knowledge of Shapes

in: Designing, Deploying, and Evaluating Virtual and Augmented Reality in Education, Gokce Akcayir; Epp Carrie Demmans, Editor, IGI Global, pp.220-241, 2020

STEM Eğitim Yaklaşımı

in: Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, ALİ GÜNAY BALIM, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.171-187, 2019

Üstbilişsel Strateji Öğretimi

in: STEM Öğretimi İçin 20 Strateji, SONER DURMUŞ, ALİ SABRİ İPEK, BAHADIR YILDIZ, Editor, Nobel, Ankara, pp.213-221, 2018

Eğitim Programları Geliştirme

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, ASIM ARI, Editor, Eğitim Yayınevi, Ankara, pp.27-45, 2018

STEM Eğitimi

in: Fen Eğitiminde Güncel Konular, Taşkın, Özgür, Editor, PEGEM, Ankara, pp.318-335, 2017

STEM Eğitim Merkezleri

in: Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi, Çepni, Salih, Editor, PEGEM, Ankara, pp.93-114, 2017

STEM Eğitiminde Matematik Odaklı Gerçek Dünya Problemleri ve Matematiksel Modelleme

in: Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi, Çepni, Salih, Editor, PEGEM, Ankara, pp.347-368, 2017

Biilm Egitiminde Bütünlestirilmis Program Yaklasımı

in: Çocuk Bilim ve Teknoloji, Evrim GENÇ KUMTEPE, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.206-230, 2016

Bilim Tarihi ve Bilim Teknoloji Okuryazarlığı

in: Çocuk Bilim ve Teknoloji, Evrim Genç Kumtepe, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-29, 2016

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi

in: Uygulamalı etkinlerle fen eğitiminde yeni yaklaşımlar, Özgül Keleş, Editor, PEGEM, Ankara, pp.77-97, 2015

ASSURE Modele Dayalı Teknoloji İle Zenginleştirilmiş Uygulamalı Etkinlikler

in: Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Özgül Keleş, Editor, PEGEM, Ankara, pp.45-77, 2015