Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing prospective teachers' covariational reasoning through a model development sequence

MATHEMATICAL THINKING AND LEARNING, cilt.21, ss.207-233, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Understanding Prospective Teachers' Mathematical Modeling Processes in the Context of a Mathematical Modeling Course

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.13, ss.691-722, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Understanding Teachers in the Midst of Reform: Teachers' Concerns about Reformed Sixth Grade Mathematics Curriculum in Turkey

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.8, sa.3, ss.155-166, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teachers' Knowledge about Ninth Grade Students' Ways of Algebraic Thinking

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, sa.159, ss.41-55, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An instructional unit for prospective teachers' conceptualization of geometric transformations as functions

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing teachers' models for assessing students' competence in mathematical modelling through lesson study

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.48, ss.895-912, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evolution of Mathematics Teachers' Pedagogical Knowledge when They are Teaching through Modeling

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.5, ss.317-332, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Değişim Oranı ile İlgili Düşünme Biçimlerinin Bir Modelleme Etkinliği Bağlamında İncelenmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), cilt.8, ss.188-217, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Problem çözememe problemimiz ve matematiksel modelleme

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Günce, cilt.51, ss.72-75, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Prospective secondary mathematics teachers interpretations of students thinking

RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION, cilt.16, ss.77-78, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, sa.1, ss.309-327, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using an online portfolio course in assessing students work

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.6, sa.4, ss.80-85, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Professional competencies that mathematics teacher educators should have: Reflections from a workshop

39th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education , Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Ekim 2017, ss.491-494

Matematik öğretmen, yetiştirmek için gerekli matematik bilgisi: Ne bilmeli? Ne düzeyde bilmeli? Ne şekilde bilmeli?

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Afyon, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.60-61

İntegralin kavramsal öğretimindeki ilk engelin aşılması: Türev-integral ilişkilendirmesi

4. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.963-965

Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Interpretations of Students’ Thinking

British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM), 9 - 10 Kasım 2013, cilt.33, ss.19-24

Solo Modeli ile Uzamsal Görselleştirme Becerilerinin Ölçülmesi

Matematikçiler Derneği 10. Matematik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2011

INVESTIGATING PRE-SERVICE TEACHERS' UNDERSTANDING OF RATE OF CHANGE AND DERIVATIVE GRAPHS THROUGH A MODEL DEVELOPMENT SEQUENCE

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.333 identifier

USING HISTORY OF MATHEMATICS IN TEACHING MATHEMATICS: TEACHERS' VIEWS

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.312 identifier

UNDERSTANDING PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS' DIFFICULTIES IN CONSTRUCTING A MATHEMATICAL MODEL

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.387 identifier

ASSESSING STUDENTS' LISTENING SKILLS: A CASE STUDY

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, ss.311 identifier

Pre-service physics teachers’xx difficulties in constructing mathematical models of simple harmonic motion

14th International Conferenceon the Teaching of Mathematical Modelling and Applications, 27 - 31 Temmuz 2009

6(TH) GRADE MATHEMATICS TEACHERS' CONCERNS ABOUT A REFORMED MATHEMATICS CURRICULUM

33rd Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education, Thessaloniki, Yunanistan, 19 - 24 Temmuz 2009, cilt.1, ss.353 identifier

Pre service mathematics teachers development of mathematical models Motion with simple pendulum

14th International Conference on the Teaching of Mathematical Modelling and Applications, Hamburg, Almanya, 27 - 31 Temmuz 2009, ss.16

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematik eğitiminde matematiksel modelleme

Matematik eğitiminde teoriler, E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zembat, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.539-563, 2016

Matematik eğitiminde matematiksel modelleme

Matematik eğitiminde teoriler, Bingölbali, Arslan, Zembat, Editör, PEGEM AKADEMİ, ss.539-563, 2016

Tarihi gelişimi ve önemi ile polinomlar

Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar, M. F. Özmantar, H. Şandır, A. Delice, E. Bingölbali, İ. Ö. Zembat, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.371-386, 2013

Koni kesitleri ve koni kesitlerinin tarihsel gelişimi

Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar, M. F. Özmantar,H. Şandır,A. Delice,E. Bingölbali,& İ. Ö. Zembat, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.291-308, 2013

Tarihi gelişimi ve önemi ile polinomlar

Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar, M. F. Özmantar,H. Şandır,A. Delice,E. Bingölbali,& İ. Ö. Zembat, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.371-386, 2013

Tarihi gelişimi ve önemi ile polinomlar

Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar, Özmantar, M. F., Şandır, H., Delice, A., Bingölbali, E. Zembat, İ. Ö., Editör, Pegem Akademi, ss.530-555, 2013

Değişim oranı olarak türev ve tarihsel gelişimi

Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar, M. F. Özmantar,H. Şandır,A. Delice,E. Bingölbali,& İ. Ö. Zembat, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.529-555, 2013