Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Learning from experience: Mount Nemrut Tümülüsü/Deneyimden Öğrenmek: Nemrut Dağı Tümülüsü

Stone Quarries, Sculpture Workshops and the Place of Yesemek in the Ancient Near East Yesemek Book of Proceedings of the 1st and 2nd International Archaeology Symposiums, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 June 2018, vol.1, pp.337-354

Erken Dönem Osmanlı Kırsal Yerleşim Örneklerinden Cumalıkızık Üzerine Morfolojik Bir Okuma

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TUBİTAK ve ODTÜ Geliştirme Vakfı, Der. C. Bilsel, O. Çalışkan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, ISBN: 978-975-429-411-8, Ankara, ss:209-230., Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, vol.1, pp.209-230

“Kent dokusunda tarihin izlerini aramak: bir Osmanlı kenti olarak Kars”

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TUBİTAK ve ODTÜ Geliştirme Vakfı, Der. C. Bilsel, O. Çalışkan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, ISBN: 978-975-429-411-8, Ankara, ss:231-252, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, vol.1, pp.231-252

Kent Dokusunda Tarihin İzlerini Aramak: Bir Osmanlı Kenti Olarak Kars

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI III. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU- KENT MORFOLOJİLERİ KENTSEL FORM ARAŞTIRMALARINDA ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, pp.231-251 Creative Commons License

Tarihi Dokuların Değişiminde Yerel Yönetimin Rolü: Ulucanlar / Ankara Örneği

III. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU KENT MORFOLOJİLERİ: KENTSEL FORM ARAŞTIRMALARINDA ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR | Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı , Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, pp.767-777

Tarihi Dokuda Uyum-Uyumsuzluk: Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI III. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU- KENT MORFOLOJİLERİ KENTSEL FORM ARAŞTIRMALARINDA ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, pp.331-354 Creative Commons License

Denizli'de Sıradışı Bir Geleneksel Konut

7. Uluslararası Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 April 2019

Conservation of Mount Nemrut as the Driver of the Development of Adıyaman Province

ICOMOS - Symposium Proceedings Book of ICLAFI Symposium and Annual Meeting 2019 on: Defining the Role of Local Authorities in Managing and Propagating Cultural Heritage, Gaziantep, Turkey, 22 October 2019, vol.1, pp.1-16

Importance and evaluation of the conference theme: Place, identity, and belonging

International Conference on: Alexander the Great is in Iskenderun, Iskenderun Bay Ancient Cities and Ancient Ports Culture Route, İskenderun / HATAY, Turkey, 27 February 2020

A Discussion on Rural Transformation in Turkey

Rural Heritage: Landscapes and Beyond, 2019 ICOMOS Advisory Committee Scientific Symposium, 17 October 2019

Classifying the Reasons of Reactions Against Annihilation of Rural Life

Rural Heritage: Landscapes and Beyond, 2019 ICOMOS Advisory Committee Scientific Symposium, 17 September 2019

Türkiye’de kültürel mirası etkileyen mevzuat değişimi üzerine görüşler: 2004-2018”, Koruma ve Onarım Semineri II, Bursa Mimarlar Odası, 30 Kasım - 1 Aralık 2018 BURSA.

Türkiye’de kültürel mirası etkileyen mevzuat değişimi üzerine görüşler: 2004-2018”, Koruma ve Onarım Semineri II, Bursa Mimarlar Odası, 30 Kasım - 1 Aralık 2018 BURSA., Turkey, 30 November - 01 December 2018

A noteworthy settlement developed in 19th century Ottoman Land: Industrial Landscape of Ayvalık

Conference on: Imperial Palimpsests The Byzantine Ottoman Empires as Inheritors of the Classical Tradition, Orgazied by Greek Ministry of Culture and Sports-Epohorate of Antiquities of Imathia, New Building of the Museum of Aigai (Vergina), Grece, 14-16 December 2018., Vergina, Greece, 14 December - 16 October 2018

An Industrial Heritage Case Study in Ayvalık: Ertem Olive Oil Factory”, 1st International Conference on Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism’xx (ICCAUA-2018)

1st International Conference on Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism’xx (ICCAUA-2018, Girne/Kyrenia, Cyprus (Kktc), 9 - 10 May 2018, vol.1, pp.1127-1151

Characteristics of earthen architecture in ağlasun

International Conference on Vernacular Earthen Architecture, Conservation and Sustainability, SOStierra 2017, Valencia, Spain, 14 - 16 September 2017, pp.611-618 Sustainable Development identifier

MİAKMİMeKKSMGMMim.Ar Ortak Sunuşu

Türkiye Mimarlık ve Eğitim Politikaları, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2017

Unveiling the Urban Transformation Processes in the Historical Center of Ankara: The Case Study of Hacı-Bayram Quarter

ISUF 2017 XXIV International Conference: City and territory in the globalization age, Valencia/Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, España, Valencia, Spain, 27 - 29 September 2017

Characteristics of Earthen Architecture in Ağlasun

Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability: Proceedings of SosTierra 2017, Valencia, Spain, Valencia, Spain, 14 - 16 September 2017, vol.1, pp.611-618

Analytical modelling and evaluation for restoration studies of historic Buzlupinar timber bridge

8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS), Foz do Iguaçu, Brazil, 26 - 30 June 2016, pp.406 identifier

Analytical modelling and evaluation for restoration studies of historic Buzlupınar timber bridge

8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2016, Foz do Iguaçu, Brazil, 26 - 30 June 2016, pp.1517-1522 identifier

Tarihi Ahşap Buzlupınar Köprüsü nün Yeniden Yapımı Üzerine Çalışmalar

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 3, İstanbul, Turkey, 24 - 25 March 2015

Geleneksel Konut Yapım Teknikleri: Birgi- Ödemiş Örneği

KUDEB Ahşap Yapılarda Koruma Ve OnarımSempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2013

Göreme Açıkhava Muzesi’nin Sunum Sorunlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

1. Uluslararasi Nevşehir Tarih Kültür Sempozyumu Sempozyumu Bildirileri Kitabı, NevşehirÜniversitesi, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Turkey, 16 - 19 November 2011, vol.6, pp.239-248

Integrated Management Principles for Coastal Cultural Landscape Areas of Turkey

10th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Rhodes, Greece, 25 - 29 October 2011, pp.229-231 Sustainable Development identifier identifier

Evaluating Adaptive Re-use of Historic Buildings as Museums through the Selected Cases from Ankara, Turkey

Conservation of Architecture, Urban Areas, Nature & Landscape: Towards a Sustainable Survival of Cultural Landscapes, Proceedings of Heritage 2011 Conference, Amman, Jordan, 14 March 2011, vol.2, pp.381-396

Testing and Seismic Capacity Evaluation of a Typical Traditional Ottoman Timber Frame

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORIC CONSTRUCTIONS: STRENGTHENING AND RETROFITTING, PTS 1 AND 2, Shanghai, China, 6 - 08 October 2010, vol.133134, pp.629-634 identifier identifier

Assessment of seismic behavior of traditional timber frame Ottoman houses: Frame tests

1st International Conference on Structures and Architecture, ICSA 2010, Guimaraes, Portugal, 21 - 23 July 2010, pp.1157-1164 identifier identifier

Integrated Management of Archaeological Heritage: Mediterranean Coasts of Turkey

8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, Canada, 13 - 17 November 2007, pp.223-234 Sustainable Development identifier identifier

Books & Book Chapters

Birgi Yerleşim ve Koruma Tarihi

in: Topluma Adanmış Bir Yaşam Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı, Ali Uzay Peker,Neriman Şahin Güçhan, Editor, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, pp.83-106, 2021 Creative Commons License

Birgi Yerleşim ve Koruma Tarihi

in: Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı, PEKER, Ali Uzay; ŞAHİN GÜÇHAN, Neriman, Editor, ODTÜ Basım İşliği, ODTÜ DÖSİM ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.83-107, 2021

Prof. Dr. Ömür Bakırer’in Bilim ve Sanata Katkıları Üzerine

in: Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı, PEKER, ALİ UZAY; ŞAHİN GÜÇHAN, NERİMAN, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.3-36, 2021 Creative Commons License

Engaging in Politics of Participation: Managing Power through Action Research

in: Politics and Conflict in Governance and Planning Theory and Practice, Ayda Eraydın,Klaus Frey, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.75-92, 2019

Engaging in Politics of Participation: Managing Power Through Action Research

in: Politics and Conflict in Governance and Planning, A. Eraydın,K. Frey, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.75-92, 2019 Creative Commons License

Adıyaman Immovable Cultural Properties Inventory

in: Adıyaman Immovable Cultural Properties Inventory, A. G. Bilgin Altınöz,N. Şahin Güçhan, Editor, Pozitif Basin Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-366, 2018 Creative Commons License

Kommagene Nemrut Coğrafi Bilgi ve Envanter Sistemi

in: Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, A. Güliz Bilgin Altınöz, Neriman Şahin Güçhan, Editor, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, pp.75-369, 2018

Adıyaman İli ve Merkez İlçesi’nin Tarihi ve Mimari Özellikleri Üzerine

in: ADIYAMAN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ, A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ, Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Editor, ODTÜ, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, TC Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi, Ankara, pp.23-56, 2018

Characteristics of Earthen Architecture in Ağlasun

in: Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability, Camilla Mileto,Fernando Vegas López-Manzanares,Lidia García-Soriano,Valentina Cristini, Editor, CRC, New York , London, pp.611-618, 2017

Tarih Öncesinden Bugüne Palanlı Mağarası

in: Kommagene Nemrud Yönetim Planı, Şahin Güçhan Neriman, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.226-249, 2017

Dağ keçili Palanlı Mağarası

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı,, ŞAHİN GÜÇHAN NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.457-460, 2017

Sonuç yerine: Yer’in Geleceği

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı, ŞAHİN GÜÇHAN NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.563-564, 2017

Mütevazi bir tarihi ve ticari merkez olarak Adıyaman

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı, ŞAHİN GÜÇHAN NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.465-468, 2017

Bir Dünya Miras Alanı: Nemrut Dağ Tümülüsü

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı, ŞAHİN GÜÇHAN NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.36-79, 2017

Characteristics of Earthen Architecture in Ağlasun

in: Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability, C. Mileto, F. Vegas, L. Garcia-Soriano, V. Cristini, Editor, CRC Press - Taylor Francis Group, London, pp.611-618, 2017

Sunuş

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı, ŞAHİN GÜÇHAN NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.9-10, 2017

Kommagene Nemrut Yönetim Planı Senaryosu ile gerçekleştirilecek Projeler ve Süreçleri

in: Kommagene Nemrut Yönetim Planı, Şahin Güçhan, Neriman, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.488-519, 2017

Kommagene Nemrut Yönetim Planı İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Süreçleri ve Yaptırımlar

in: Kommagene Nemrut Yönetim Planı, Şahin Güçhan, Neriman, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.522-561, 2017

Kommagene’den Günümüze Adıyaman

in: Kommagene Nemrut Yönetim Planı, Neriman Şahin Güçhan, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.262-308, 2017

Irakta bir kutsal alan: Derik

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı, ŞAHİN GÜÇHAN NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.450-452, 2017

Tanrılar tahtı: Nemrut Dağ

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı,, ŞAHİN GÜÇHAN NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.432-437, 2017

Roma döneminden bir kutsal alan: Derik

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı, ŞAHİN GÜÇHAN NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, pp.171-195, 2017

Kommagene Nemrut Yönetim Planı Ana Çerçevesi ve Yöntemi

in: Kommagene Nemrut Yönetim Planı, Şahin Güçhan, Neriman, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.13-34, 2017

Fırat Kanyonu’nda yerleşim izleri: Abuldeyş Mağaraları ve Kızılin Köprüsü”,

in: Kommagene-Nemrut Yönetim Planı, ŞAHİN GÜÇHAN, NERİMAN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.483-487, 2017

Mount Nemrut

in: Unesco World Heritage in Turkey Ankara, N. Ertürk, Ö. Karakul, Editor, UNESCO Turkish National Commission for UNESCO, Grafiker Ltd.Şti.,, İstanbul, pp.130-161, 2016

Holistic Conservation of a UNESCO World Heritage Site: Mount Nemrut Tumulus

in: Conservation of Cultural heritage in Turkey, eds. Z. Ahunbay, D. Mazlum, Z. Eres, English Eds. L. Thys-Şenocak, E. Yıldırım, Editor, ICOMOS TURKEY, Zero Prod. Ltd., İstanbul, pp.273-296, 2016

Conservation of relationship between “place” and “context”: Commagene Nemrut Conservation Development Programme”,

in: Heritage in Context: Conservation and Site Management within Natural, Urban and Social Frameworks,İstanbul, pp: 287-316., Eds. Martin Bachmann – Çiğdem ManerSeçil Tezer – Duygu Göçmen,, Editor, German Archaeological Institute (DAI), the German Embassy at Ankara, Koç University, Ege Yayınları,, İstanbul, pp.287-316, 2014 Sustainable Development

Prologue

in: Heritage in Context: Conservation and Site Management within Natural, Urban and Social Frameworks, Martin Bachmann, Çiğdem Maner, Seçil Tezer, Duygu Göçmen, Editor, German Archaeological Institute (DAI), the German Embassy at Ankara, Koç University, Ege Yayınları,, İstanbul, pp.18-20, 2014 Sustainable Development

Nemrut Dağ

in: Unesco World Heritage in Turkey, G. Çulcuoğlu, Y. Erkan, Ö. Karakul,, Editor, UNESCO Turkish National Commission for UNESCO, Grafiker LtD., Ankara, Ankara, pp.128-159, 2013

Design Interventions as Regenerators in Historic Towns; Proposals for Ayvalık Historic Depots Region

in: The Urban Project. Architectural Intervention in Urban Areas, EAAE Transactions on Architectural Education, No:39, Van Duin L., Cavallo R., Claessens F., Engel H., Editor, IOS Press BV, Amsterdam, pp.24-33, 2009

Nemrut Dağı

in: Türkiye’nin dünya miras alanlari: koruma ve yönetimde güncel durum, UNESCO, Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, sf. 72-109., SOMUNCU, M., YIĞIT, T., ŞAHİN GÜÇHAN, N., KABASAKAL, S.,, Editor, UNESCO, Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, pp.72-109, 2009

Design Interventions as Regenerators in Historic Towns Proposals For Ayvalik Historic Depots Region

in: The Urban Project: Architectural Intervention in Urban Areas, Leen van Duin,Roberto Cavallo,François Claessens and Hank Engel, Editor, IOS Press , Amsterdam, pp.24-33, 2008

Tarihi bir Belge: ODTÜ Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı- Restorasyon Bölümü Kuruluş Raporu ve Öngörülen Program, Cevat Erder, Abdullah Kuran

in: Her dem yeşil yapraklı bir ağaç: Cevat Erder’e Armağan, Neriman Şahin Güçhan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, Ankara, pp.449-468, 2003

Prof. Dr. Cevat Erder’in Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları

in: Her dem yeşil yapraklı bir ağaç: Cevat Erder’e Armağan, Neriman Şahin Güçhan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, pp.41-56, 2003

Türkiye’de Koruma Alanının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Görüşler /Views on Reorganisation of the Conservation Issues in Turkey

in: Her dem yeşil yapraklı bir Ağaç: Cevat Erder’e Armağan, Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, Ankara, pp.113-134, 2003

Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç

in: Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç: Cevat Erder, Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, Ankara, pp.1-40, 2003

16-19 yy. Nüfus Tahminlerine Göre Osmanlı Ankara’sında Mahallelerin Sosyal-Fiziksel Özellikleri ve Değişim Süreçleri Üzerine Bir Deneme

in: Tarih İçinde Ankara- II Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp: 123-154., Yıldırım Yavuz, Editor, Mimarlık Fakültesi BAsım İşliği, Ankara, pp.123-154, 2001

Hacı Bayram- Ankara, “Temple of Knowledge at Hacı Bayram: As An Urban Generator and A Setting For Multi-culturality”,

in: MED CAMPUS Programme – AMIE Project, Netherlands Architecture Institut, IVA Repro Kantoorservice bv.,, Editor, Netherlands Architecture Institute, Rotterdam, pp.1-35, 1998

İstiklal Mahallesi / İstiklal-Jewish Quarter in Ankara

ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara, 1988

Expert Reports

Other Publications

Metrics

Publication

104

Citation (WoS)

120

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

108

H-Index (Scopus)

6

Project

10

Thesis Advisory

46

Open Access

39
UN Sustainable Development Goals