Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 ICLAFI Symposium and Annual Meeting 2019 on: Defining the Role of Local Authorities in Managing and Propagating Cultural Heritage, Organized by ICOMOS International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2019 International Workshop on: Joint Heritage of the Maritime Micro-Region of Lesbos and Pergamon,

  Davetli Konuşmacı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2019 Kültürel Miras Alanlarının Korunmasında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu,

  Davetli Konuşmacı

  Hatay, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 87

h-indeksi (WOS): 5