Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Implementation of case-based instruction on electrochemistry at the 11th grade level

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.18, ss.659-681, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of a metaconceptual awareness and regulation scale

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, cilt.38, ss.2152-2173, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE DEVELOPMENT OF THE META-AFFECTIVE TRAIT SCALE

PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS, cilt.53, ss.359-374, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting Chemistry Achievement through Task Value, Goal Orientations, and Self-Efficacy: A Structural Model

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.17, ss.725-753, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Özdüzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin ÖÖSÖ geliştirilmesi ve geçerlik analizi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.36, ss.11-23, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Development and Psychometric Evaluation of the High School Chemistry Self-Efficacy Scale

EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT, cilt.69, ss.868-880, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development and Validation of Chemistry Self-Efficacy Scale for College Students

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, cilt.39, ss.539-551, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teacher self-regulation: examining a multidimensional construct

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, cilt.29, ss.345-356, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish prospective chemistry teachers' beliefs about chemistry teaching

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, cilt.28, ss.1647-1667, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3 x 2 Hedef Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.839-866, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması

Ilkogretim Online, cilt.12, ss.749-758, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring the sources of Turkish pre-service chemistry teachers' chemistry self-efficacy beliefs

Australian Journal of Teacher Education, cilt.33, ss.12-28, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Turkish Pre Service Teachers Beliefs About the Importance of Teaching Chemistry

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.32, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Learning styles and high school students chemistry achievement

Science Education International, cilt.18, ss.25-37, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service teachers views about use of textbooks

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.212-220, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chemistry laboratory anxiety scale

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.55-62, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of instruction based on constructivist approach on students understanding of chemical bonding concepts

Science Education International, cilt.15, ss.185-200, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between gender differences and learning style preferences of pre service teachers

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.182-187, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students misconceptions on the concept of chemical equilibrium

Eğitim ve Bilim, cilt.28, ss.10-17, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Freshman students misconceptions in chemical equilibrium

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.79-84, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pre-service teacher self-efficacy in the context of practicum of teaching

European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Aachen, Almanya, 12 - 16 Ağustos 2019, ss.267-268

Contribution of science teachers’ efficacy beliefs to their emotions

International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), 16 - 18 Kasım 2017 identifier

The Role of Metacognitive Guidance on Pre-service Teachers’xx Emotions During Practicum

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 18 - 21 Mayıs 2017

RELATIONSHIP BETWEEN META-LEVEL VARIABLES AND SCIENCE ACHIEVEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (iCERi), Sevilla, İspanya, 14 - 16 Kasım 2016, ss.5933 identifier

PRE-SERVICE TEACHERS' METACOGNITIVE SCIENCE LEARNING ORIENTATIONS AND THEIR USE OF LEARNING STRATEGIES: ARE THEY RELATED?

9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (iCERi), Sevilla, İspanya, 14 - 16 Kasım 2016, ss.5932 identifier

Investigating the Students Use of Self Regulatory Processes in Chemistry Classes

European Science Education Research Association (ESERA) Conference, 31 Ağustos - 04 Eylül 2015

The Relationship between Preservice Teacher Self regulation and PCK

Annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), 11 - 14 Nisan 2015

Predictors of Students Meta Affective Inclinations in Chemistry Tasks

Annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), 11 - 14 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretmen özdüzenlemesi

Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler, Sakız G., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.218-230, 2014