Relationship between learning strategies and goal orientations: A multilevel analysis Öğrenme stratejileri ve hedef yönelimleri arasındaki ılişki: çok düzeyli veri analizi


Creative Commons License

Kadioglu C., Uzuntiryaki Kondakci E.

Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, no.56, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.14689/ejer.2014.56.4
  • Title of Journal : Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research