Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Looking for contact-induced language change: Converbs in heritage Turkish

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, cilt.24, ss.1035-1048, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A hearer-based analysis of Turkish-Azerbaijani receptive multilingual communication

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, cilt.23, sa.4, ss.843-855, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aspects of Turkish Bilingualism Editorial Note

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, cilt.23, sa.4, ss.789-792, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The use of verbal morphology in Turkish as a third language: The case of Russian-English-Turkish trilinguals

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, cilt.19, sa.3, ss.347-362, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The impact of a third language on executive control processes

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, cilt.18, sa.6, ss.558-569, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Receptive multilingualism in Turkish-Turkmen academic counseling sessions

APPLIED LINGUISTICS REVIEW, cilt.5, sa.1, ss.195-210, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Receptive multilingualism and language understanding: Intelligibility of Azerbaijani to Turkish speakers

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, cilt.16, sa.3, ss.315-331, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Students' attitudes towards integration of ICTs in a reading course: A case in Turkey

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.51, sa.1, ss.200-211, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Subject realization in bilinguals: A comparative study of German-Turkish and Russian-Turkish bilingual children

Journal of Child language Acquisition and Development, cilt.5, ss.193-207, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşlevsel edimbilim yöntemiyle metin içinde gösterme alanının incelenmesi

Dilbilim Araştırmaları, cilt.20, ss.1-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The use of Converbial Constructions in Dutch-Turkish as an Indicator of Language Change

II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, 10 - 11 Ekim 2019

Lazcanın sesbirim dizgesel özelliklerinin Türkçe kopyalardaki etkisi üzerine

33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2019, ss.113-114

A Preliminary Note on Language Attrition: Converbial Constructions in Dutch-Turkish

The selectivity of native language attrition, Edinburgh, Saint Helena, 13 - 14 Ekim 2017, ss.3

Göçmen toplumlarda iki dillilik ve iki kültürlülük

Dil ve Toplum Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 27 Nisan 2018 - 28 Nisan 2017

Anchoring Use of Temporal Aspectual Markers in L3 Turkish narratives by RussianEnglishTurkish trilinguals

10th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition, 1 - 03 Eylül 2016

Pragmatic transfer in L3 English effects of bilingualism on realizations of apologies

10th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition, Viyana, Avusturya, 1 - 03 Eylül 2016

The Turkish word order in Germany among children aged 5 10 Evidence from the post predicate elements

13th International Conference on Turkish Linguistics, Göttingen, Almanya, 16 - 20 Ağustos 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçe-Azerice algısal çok dilli iletişimde konuşma onarım yöntemleri

Türkçede Yapı ve İşlev, Yeşim Aksan,Mustafa Aksan, Editör, BilgeSu, Mersin, ss.221-238, 2018

Türkçe-Azerice Algısal Çok Dilli İletişimde Konuşma Onarım Yöntemleri

Türkçede Yapı ve İşlev, Yeşim Aksan Mustafa Aksan, Editör, BilgeSu, Ankara, ss.221-238, 2018

Türkçe-Kazakça algısal çok dilli iletişim üzerine bir inceleme

45. Yıl Yazıları, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ss.329-340, 2017

Sözlü Çeviri Eğitiminin İşler Bellek Kapasitesi Üzerindeki Etkisi

Dilbilim Çeviribilim Yazarları, Neslihan Kansu Yetkiner, Mehmet Şahin, Editör, ANI, Ankara, ss.180-193, 2017

Acquisition of canonical and non-canonical word orders in L1 Turkish

The Acquisition of Turkish in Childhood, , Editör, John Benjamins, Amsterdam, ss.79-99, 2016

Dillerarası etkileşim sonucunda Türkçe-Almanca iki dillilerin Türkçe devrik tümce kullanımı

Dilbilime Adanmış Bir Yaşam, Büyükkantarcıoğlı Nalan, Özyıldırım Işıl, Yarar Emine, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.359-370, 2016