Evidentiality in Cypriot Turkish and Turkey Turkish with a cross-linguistic perspective


IŞIK TAŞ E. E. , SAĞIN ŞİMŞEK S. Ç.

XI. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 4 - 06 Ekim 2018