Kaybolma tehlikesi altındaki bir dile karşı turumlar: Türkiye'de Çamlıhemşin, Hemşin ve Hopa'da yaşayan Hemşinlilerin durumu


Akın G., Sağın Şimşek S. Ç.

33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 9 - 10 May 2019, pp.110

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kaybolma Tehlikesi Altındaki Bir Dile Karşı Tutumlar: Türkiye’de Çamlıhemşin, Hemşin ve Hopa’da Yaşayan Hemşinlilerin Durumu

 

ÖZET

Bu çalışma Doğu Karadeniz’de, üç ayrı bölgede yaşayan Hemşinlilerin, Hemşince dilini kullanım alanlarını, dil kullanım sıklıklarını ve Hemşince diline karşı tutumlarını Etnodilbilimsel Kimlik Kuramı (Ethnolinguistic Identity Theory) çerçevesinde ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Etnodilbilimsel Kimlik Kuramı, etnik bir topluluğun, başka bir topluluk ile karşılaştığında, kendi özgün ve etnik kimliğinin sembolü olarak, dilini ve lehçesini koruma gereksinimi duyduğu şartları açıklamaktadır. (Giles & Johnson, 1987).  Bu araştırma için kullanılan veriler, Hopa, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde yapılan sözlü mülakatların video kaydı ile toplanması ile elde edilmiştir. Katılımcılara Hemşince kullanım alanları, bağlamları, kullanım sıklığı ve dile karşı tutumları ile ilgili sorular sorulmuştur. Çalışmanın bulguları, her üç bölgede yaşayan Hemşinlilerin kendi öz kimliklerine, hem bu dili konuşarak hem de kültürel faaliyetlerini sürdürerek güçlü bir bağlılık gösterdiklerini ortaya çıkarmıştır. Katılımcılar, Hemşinlilerin kökeninin, Türklüğe ve Ermeniliğe dayandırılmaya yönelik eğilimler olduğunu (Simonian, 2007) ancak kendilerini Hemşinli olarak ayrı bir etnik topluluk olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu araştırmanın Türkiye’deki kültürel zenginliğe katkısı olan kaybolma tehlikesi altındaki azınlık dillerine dikkat çekeceği ve bu dillerin korunması yönündeki faaliyetlere katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

 

 

KAYNAKÇA:

 

Giles, H. & Johnson, P. (1987). Ethnolinguistic identity theory: a social psychologic approach to language maintanence. International Journal of the Sociology of language, 68, 69-100.

 

Simonian, H.H. (2007). The Hemshin: History, society and identity in the Highlands of Northeast Turkey. Routledge: London and New York