Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Looking for contact-induced language change: Converbs in heritage Turkish

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, vol.24, pp.1035-1048, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A hearer-based analysis of Turkish-Azerbaijani receptive multilingual communication

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, vol.23, no.4, pp.843-855, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Aspects of Turkish Bilingualism Editorial Note

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, vol.23, no.4, pp.789-792, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The use of verbal morphology in Turkish as a third language: The case of Russian-English-Turkish trilinguals

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, vol.19, no.3, pp.347-362, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The impact of a third language on executive control processes

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, vol.18, no.6, pp.558-569, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Receptive multilingualism in Turkish-Turkmen academic counseling sessions

APPLIED LINGUISTICS REVIEW, vol.5, no.1, pp.195-210, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Receptive multilingualism and language understanding: Intelligibility of Azerbaijani to Turkish speakers

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, vol.16, no.3, pp.315-331, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Students' attitudes towards integration of ICTs in a reading course: A case in Turkey

COMPUTERS & EDUCATION, vol.51, no.1, pp.200-211, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Subject realization in bilinguals: A comparative study of German-Turkish and Russian-Turkish bilingual children

Journal of Child language Acquisition and Development, vol.5, pp.193-207, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşlevsel edimbilim yöntemiyle metin içinde gösterme alanının incelenmesi

Dilbilim Araştırmaları, vol.20, pp.1-16, 2009 (Other Refereed National Journals)

Attitudes towards German language and culture

Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, vol.12, no.3, pp.1-13, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The use of Converbial Constructions in Dutch-Turkish as an Indicator of Language Change

II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, 10 - 11 October 2019

Lazcanın sesbirim dizgesel özelliklerinin Türkçe kopyalardaki etkisi üzerine

33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 9 - 10 May 2019, pp.113-114

Evidentiality in Cypriot Turkish and Turkey Turkish with a cross-linguistic perspective

XI. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 4 - 06 October 2018

A Preliminary Note on Language Attrition: Converbial Constructions in Dutch-Turkish

The selectivity of native language attrition, Edinburgh, Saint Helena, 13 - 14 October 2017, pp.3

Göçmen toplumlarda iki dillilik ve iki kültürlülük

Dil ve Toplum Çalıştayı, Ankara, Turkey, 27 April 2018 - 28 April 2017

Anchoring Use of Temporal Aspectual Markers in L3 Turkish narratives by RussianEnglishTurkish trilinguals

10th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition, 1 - 03 September 2016

Pragmatic transfer in L3 English effects of bilingualism on realizations of apologies

10th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition, Viyana, Austria, 1 - 03 September 2016

The Turkish word order in Germany among children aged 5 10 Evidence from the post predicate elements

13th International Conference on Turkish Linguistics, Göttingen, Germany, 16 - 20 August 2006

Books & Book Chapters

Türkçe-Azerice algısal çok dilli iletişimde konuşma onarım yöntemleri

in: Türkçede Yapı ve İşlev, Yeşim Aksan,Mustafa Aksan, Editor, BilgeSu, Mersin, pp.221-238, 2018

Türkçe-Azerice Algısal Çok Dilli İletişimde Konuşma Onarım Yöntemleri

in: Türkçede Yapı ve İşlev, Yeşim Aksan Mustafa Aksan, Editor, BilgeSu, Ankara, pp.221-238, 2018

Türkçe-Kazakça algısal çok dilli iletişim üzerine bir inceleme

in: 45. Yıl Yazıları, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, pp.329-340, 2017

Sözlü Çeviri Eğitiminin İşler Bellek Kapasitesi Üzerindeki Etkisi

in: Dilbilim Çeviribilim Yazarları, Neslihan Kansu Yetkiner, Mehmet Şahin, Editor, ANI, Ankara, pp.180-193, 2017

Acquisition of canonical and non-canonical word orders in L1 Turkish

in: The Acquisition of Turkish in Childhood, , Editor, John Benjamins, Amsterdam, pp.79-99, 2016

Dillerarası etkileşim sonucunda Türkçe-Almanca iki dillilerin Türkçe devrik tümce kullanımı

in: Dilbilime Adanmış Bir Yaşam, Büyükkantarcıoğlı Nalan, Özyıldırım Işıl, Yarar Emine, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.359-370, 2016