Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Araştırmada Sorumlu Davranış Konusunda Algılanan Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.2096-2114, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütsel değişim sürecinde öğretmen duyguları

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.26, no.3, pp.681-718, 2020 (Scopus)

Antecedents of continuous change in educational organizations

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL MANAGEMENT, vol.33, pp.1366-1380, 2019 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

School leaders’ perspectives on government-initiated changes in Flemish secondary schools

Journal of Educational Administration and History, vol.51, no.4, pp.352-368, 2019 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Vakıf üniversitesinde akademisyen olmak: rutinler ve bu rutinleri etkileyen faktörler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.4, pp.2518-2540, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Being an academic at a foundation university: Routines and the factors that affect them

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.4, pp.2518-2540, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Development and Validation of Readiness for Change Scale

İlköğretim Online (elektronik), vol.12, no.1, pp.23-35, 2013 (Scopus) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Challenges of School Principalship in Turkey: Perspective from a Centralized System

in: School Leadership in the 21st Century: Challenges and Coping Strategies, Adam E. Nir, Editor, NOVA, New York, pp.21-47, 2022

Trust in principals

in: Oxford Encyclopedia of Educational Administration, R. Papa, Editor, Oxford University Press, London , New York, pp.1-21, 2021

Academic Leadership for Cultural Transformations in Higher Education

in: University Governance and Academic Leadership in the EU and China, Chang Zhu, Merve Zayim Kurtay, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.144-163, 2019 Creative Commons License

İlişkisel Yöntem

in: Eğitim Yönetiminde Araştırma, Kadir Beycioğlu,Niyazi Özer,Yaşar Kondakçı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.269-287, 2018

Türkiye’de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Kadir Beycioğlu,Niyazi Özer,Didem Koşar,İdris Şahin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.353-361, 2016 Sustainable Development