Değişim Sürecinde Öğretmenlerin İş Doyumunu Yordayan Faktörler: Üst Yönetime Güven ve Algılanan Örgütsel Destek


ZAYİM KURTAY M., KONDAKÇI Y.

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 12 - 14 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes