Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Firm growth dynamics and employment generation in the Turkish manufacturing industry

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, cilt.183, ss.246-266, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Globalization, technological change and labor demand: a firm-level analysis for Turkey

REVIEW OF WORLD ECONOMICS, cilt.152, ss.655-680, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Overcoming the double hurdles to investing in technology

SMALL BUSINESS ECONOMICS, cilt.33, ss.109-128, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Labor market institutions and industrial performance: an evolutionary study

JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, cilt.18, ss.477-492, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

R&D support programs in developing countries: The Turkish experience

RESEARCH POLICY, cilt.37, ss.258-275, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Handbook of Research on Nature Inspired Computing for Economics and Management

JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION, cilt.11, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Vision 2023: Turkey's national technology foresight program: A contextualist analysis and discussion

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, cilt.74, ss.1374-1393, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Foreign ownership, competition, and survival dynamics

REVIEW OF INDUSTRIAL ORGANIZATION, cilt.31, ss.23-42, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Who benefits from training and R&D, the firm or the workers?

BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS, cilt.44, ss.473-495, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

To innovate or to transfer? A study on spillovers and foreign firms in Turkey

JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, cilt.16, ss.137-153, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are small firms really less productive?

SMALL BUSINESS ECONOMICS, cilt.25, ss.429-445, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Firms' human capital, R&D and performance: a study on French and Swedish firms

LABOUR ECONOMICS, cilt.8, ss.443-462, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The dynamics of firms in a micro-to-macro model: The role of training, learning and innovation

JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, cilt.7, ss.435-457, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Technical change and efficiency in Turkish manufacturing industries

JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS, cilt.8, ss.461-475, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FLEXIBLE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL-STRUCTURE IN THE UNITED-STATES

SMALL BUSINESS ECONOMICS, cilt.6, ss.193-209, 1994 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2023 e Doğru Sanayi Yapısal Dönüşüm ve Sanayi Politikaları

İktisat İşletme Ve Finans, cilt.30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INNOVATION CLUSTERING AND FIRMS' PRODUCTIVITY IN ITALY

6th International Conference on Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES), Prague, Çek Cumhuriyeti, 31 Mayıs - 01 Haziran 2018, ss.288-306 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Firm Growth Dynamics and Employment Generation in Turkish Manufacturing

The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Akkoyunlu Wigley, A. ve Çağatay, S., Editör, Routledge, ss.246-266, 2019

Spatial Agglomeration, Innovation Clustering and Firm Performances in Turkey

Mediterranean Migration and the Labour Markets: Policies for Growth and Social Development in the Mediterranean Area, Capasso, S. ve Ferragina, E., Editör, Routledge, ss.102-132, 2019

Türkiye İmalat Sanayiinde Kar Marjları

Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, M. Koyuncu,H.Mıhçı,A.E. Yeldan, Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.95-113, 2017

Yapısal Dönüşüm, Sanayileşme ve Sanayi Politikaları

Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, M. KOyuncu, H. Mıhçı ve E. Yeldan, Editör, İletişim, 2017

Türkiye İmalat Sanayiinde Firma Büyümesi ve İstihdam

Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, Koyuncu Murat, Mıhcı Hakan, Yeldan Erinç, Editör, İletişim, İstanbul, ss.75-94, 2017

İstihdam, Eşitsizlik ve Yoksulluk

Dünden Bugüne Türkiye Tarih Politika Toplum ve Kültür, M. Heper and S. Sayarı, Editör, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2016

Demokrasiye Geçiş, Reel Ücretler Ve Verimlilik: Türk İmalat Sanayiinden Bulgular

Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Emre Özçelik,Erol Taymaz, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.141-161, 2015

Industrial Restructuring and Technological Capabilities in Turkey

Turkey and the Global Economy: The New Phase of Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, Fikret Şenses,Ziya Öniş, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.145-173, 2009

Assessing the effectiveness of incubators: The case of Turkey

Business Incubation An introduction, Ramani, V.V.; Bala Krishna, A.V., Editör, ICFAI University Press, Hyderabad, ss.234-265, 2007

Eğitim Yönlü Bir Endojen Büyüme Modelinde Türkiye Ekonomisi İçin Borç İdaresi Alternatiflerinin Analizi

İktisat Üzerine Yazılar II– İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Köse, A. H., Şenses F, Yeldan E., Editör, İletişim, ss.363-400, 2003