Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 1992 - 2012 Prof.Dr.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü