Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Implementation Studies of Robot Swarm Navigation Using Potential Functions and Panel Methods

IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS, cilt.21, ss.2556-2567, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar