FARKLI KANAT/GÖVDE KONFİGÜRASYONLARININ PANEL METODU İLE AERODİNAMİK İNCELENMESİ


Adam A. A., Sezer Uzol N., Ertem S., Ayan E.

Mühendis ve Makina Güncel, no.47, pp.34-43, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Mühendis ve Makina Güncel
  • Page Numbers: pp.34-43
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, uçak konsept tasarım aşamasında, kanat/gövde konfigürasyonlarının ses altı ve ses üstü hızlarda aerodinamik analizi için oluşturulan hesaplamalı aerodinamik analiz ve tasarım altyapısı içerisinde, 3-bo-yutlu panel kodu kullanılarak seçilen kanat/gövde ikilisinin aerodinamik performansı incelenmiştir. Bu çalışma ile öncelikli olarak, Boeing ve NASA tarafından geliştirilen, yüksek mertebeli, 3-boyutlu, açık kaynak, panel metodu çözücüsü PANAIR kodu temel alınarak bir aerodinamik analiz altyapısı oluşturulmuştur. Bu altyapı, gerekli ön ve art-işlemler için hazırlanan yardımcı kodlar ile desteklenmiştir. İkincil olarak farklı kanat/gövde konfigürasyonları için seçilen test durumlarında analizler yapılarak kanat ve gövde birleşiminin aerodinamik performans açısından tasarım üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan analizlerde, yüksek mertebeli, 3-boyutlu panel metodu çözücüsü PANAIR kodu ve ön- ve ard-işlemler için geliştirilen yardımcı kodlar kullanılmıştır. Basit bir NACA 0012 dikdörtgen kanat, simetrik Sears-Haack gövde şekli, hafif bir iş jeti kanat/gövde modeli ve Cessna 172 uçağı kanat/gövde modeli test durumları olarak seçilerek bu farklı konfigürasyonlar için analizler ya-pılmış ve aerodinamik performans sonuçları sunulmuş ve tartışılmıştır. Bu yazıda, PANAIR ile ilgili literatürdeki çalış-malar özetlenmiş ve kullanılan panel metodunun teorisi ve oluşturulan yeni yardımcı kodlar açıklanmıştır. Yapılan doğrulama testleri ve kanat-gövde simülasyonlarından elde edilen sonuçlar sunularak literatürdeki mevcut ve-rilerle karşılaştırılmış ve gövde etkisi açısından sonuçlar değerlendirilmiştir.