Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Heterotrophic growth and oil production from Micractinium sp. ME05 using molasses

JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, cilt.30, sa.6, ss.3483-3492, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Enhancement of Heterotrophic Biomass Production by Micractinium sp ME05

WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, cilt.9, sa.5, ss.811-820, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Enhanced salt tolerance of transgenic tobacco expressing a wheat salt tolerance gene

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.40, sa.4, ss.727-735, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PHOTORESPONSE OF BACTERIORHODOPSIN IMMOBILIZED IN POLYACRYLAMIDE-GEL MEMBRANES

JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, cilt.86, ss.171-179, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MODELING AND KINETICS OF LIGHT-INDUCED PROTON PUMPING OF BACTERIORHODOPSIN RECONSTITUTED LIPOSOMES

JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, cilt.61, ss.325-336, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hydrogen production by agar-immobilized R. capsulatus in panel photobioreactor

3rd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2018), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mart 2018, ss.29 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Canlı Bilimine Giriş

Biyoloji Öz, Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.2-16, 2015

Lentil (Lens culinaris Medik)

Methods in Molecular Biology Agrobacterium Protocols, Kan Wang, Editör, Humana Press, New York, ss.265-274, 2015