Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preface

Industrial Dynamics, Innovation Policy, and Economic Growth through Technological Advancements, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

DETERMINANTS OF TURKEY'S TRADE FLOWS: GRAVITY MODEL APPROACH

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, ss.265-279, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ECONOMIC GROWTH AND PHYSICAL/HUMAN CAPITAL COMPLEMENTARITY WITH NUTRITIONAL LEVEL

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, ss.283-290, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Granger-causality between health care expenditure and output: a panel data approach

APPLIED ECONOMICS, cilt.41, ss.511-518, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of technology on gender wage differential: a panel analysis

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.15, ss.821-825, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Demand systems for agricultural products in OECD countries

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.13, ss.163-169, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A test of wage leadership hypothesis in Turkish manufacturing industry

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.4, ss.219-223, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prioritization and R&D Support Mechanisms: Turkish Case

JOURNAL OF THE KNOWLEDGE ECONOMY, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fourth Industrial Revolution and Readiness of Turkey

Efil Journal of Economic Research, cilt.2, ss.52-71, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Customs Union Effect in International Trade: Turkish Case

International Journal of Business and Management, cilt.7, ss.43-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis

Efil Journal of Economic Research, cilt.2, ss.8-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.8-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Dönüşüm/Endütri 4.0 ve Türkiye

İktisat ve Toplum, cilt.8, ss.57-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Industry 4.0 and Turkish National Innovation System: Challenges and Prospects

International Scientific Journal Industry 4.0, cilt.2, ss.197-200, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları

İTÜ Vakfı Dergisi, ss.18-21, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

Science and Technology Policies Research Center Tekpol, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye nin Teknoloji Politikaları Karnesi

Optimist, cilt.1, ss.56-63, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Bilim ve Teknoloji Politikası

Karacadağ Bölgesel Kalkınma, cilt.3, ss.37-39, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.68, ss.95-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do R D expenditures matter for labor productivity in OECD countries

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.71-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A snapshot of the national research system in Turkey

İzmir Review of Social Sciences, cilt.1, ss.19-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Information and communıcation technologies in Turkey and other OECD member countries

Ekonomik Yaklaşım, cilt.23, ss.1-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Teknoloji Politikalarına Kısa Bir Bakış

ODTÜ'lüler Dergisi, ss.38-39, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of and Electronic Medical Record System Zonguldak Karaelmas University Hospital Survey

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.37-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Discusssion On The Idea And Technology In Labor Augmenting Solow Model Besides Physical And Human Capital Complementarity

International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, cilt.6, ss.49-74, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nutritional Level Physical and Human Capital Complemantarity within Labor Augmenting Solow Type Model

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, ss.127-132, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Innovation and Relationships in Industrial Districts The Case of Turkey

Innovative Marketing, cilt.4, ss.114-119, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Variance Reducing Incentives for Labor Contracts

Yapı Kredi Economic Review, cilt.19, ss.15-28, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Poverty and Turkish Labor Markets

METU Studies in Development, cilt.34, ss.137-172, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Time use in rural areas: a case study in Turkey.

Economic ResearchCentre Working Papers in Economics, 2006 (Hakemsiz Dergi)

İhracata Dayalı Büyüme Stratejileri ve Emek Piyasaları

Tes-İş Dergisi, ss.30-34, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Economics of Child Labor Facts and Figures from Turkey

Working Children Journal, cilt.1, ss.61-63, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Meslek Saygınlığı ve Tercihleri Ankara 1996

METU Studies in Development, cilt.26, ss.575-603, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk İmalat Sanayinde Ücret Liderliği

Türk-İş Ekonomide Durum, ss.147-151, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Inter Industry Wage Differentials An Analysis on Wages in Turkish Manufacturing Industry 1980 1985

METU Studies in Development, cilt.23, ss.1-19, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trends in Education Expenditures in Turkey 1975 1991

METU Studies in Development, cilt.21, ss.521-542, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Readiness for Digital Transformation: Turkish Automotive Industry

DTSS 2019, 2nd International Conference and Exhibition on Digital Transformation and Smart Systems, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İçin Küresel İnovasyon Sistemi Önerisi

STS Turkey 2019 Toplum İçin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2019

Readiness for Digital Transformation: Case of Turkish Automotive Industry

EAEPE 31st Annual Conference, Varşova, Polonya, 12 - 15 Eylül 2019

Türkiye Dijital Dönüşüm Stratejileri

Yenilik Üzerine Kuramsal, Sektörel ve Güncel Tartışmalar Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 19 Aralık 2018

Global Innovation System and Education

6th International Conference on Economics, Turkish Economic Association, ICE-TEA 2018, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

Fourth Industrial Revolution and Readiness of Turkey

6th International Conference on Economics, Turkish Economic Association, ICE-TEA 2018, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

Readiness for Digital Transformation: Turkish Case

DTSS 2018, International Conference and Exhibition on Digital Transformation and Smart Systems, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

G20: A Room for Global Club Governance: Towards a Global Innovation System?

The Conference G20@10: Benefits, Limitations and the Future of Global Club Governance in Turbulent Times, Bonn, Almanya, 23 - 24 Ekim 2018

Türkiye’de Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretiminin Yayılmasını Destekleyen ve Engelleyen Faktörler

STS Turkey 2018, Toplum için Bilim ve Teknoloji çalışmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2018

Etkili ve Etkin bir Ar-Ge Destek Mekanizması: TÜBİTAK’ın Öncelikli Ar-Ge Destek Programı (1003) için Etki Analizi Çalışması

STS Turkey 2018, Toplum için Bilim ve Teknoloji çalışmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2018

Savunmada Dijital Dönüşüm

SAVTEK 2018, Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Toplam Faktör Verimliliği ve Teknolojik Değişim İlişkisi: Türkiye Örneği

International Conference on Total factor Productivity, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2018

Knowledge Cohesion in European Regions

GEOINNO 2018, 4th Geography of Innovation Conferece, Barcelona, İspanya, 31 Ocak - 02 Şubat 2018

Industry 4.0 and Turkish National Innovation System: Challenges and Prospects

2nd International Scientific Conference Industry 4.0, Borovets, Bulgaristan, 13 - 16 Aralık 2017, cilt.2

1980 Sonrası Türkiye’de Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikalarının Evrimi

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2017, ss.179

Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2017

Turkish National Innovation System: Structures and Challenges,

International Conference on Innovation and Global Issues in Social Sciences, InGlobe 2017, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.283-287

1980 Sonrası Türkiye’xxde Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikası

VI. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2017

Innovation and institutional environment Turkish STI policies

5th International Academic Conference on Foresight and STI Policy, Moskva, Rusya, 18 Ocak 2015 - 20 Ocak 2016

Catching up the role of university industry linkages in emerging Economies Case of Turkey

Eurolics Workshop on University-Industry Interaction, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

Catching up and the role of university industry linkages in emerging economies Case of Turkey

Medalics Second Workshop on Inclusive and Sustainable Innovation for Catching-up, Reggio Calabria, İtalya, 31 Ağustos - 01 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Smart Specialization and R&I Policy Framework in Turkey

Smart Specialization Strategies and the Role of Entrepreneurial Universities, N. Caseiro,and D. Santos, Editör, Idea Group Publishing (IGP) , New-York, ss.209-33, 2018

Innovation Ecosystems and Universities

Innovation and the Entrepreneurial University, D.Meissner,E.Erdil and J. Chataway, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.319-327, 2018

Targeting on Innovation: Potentials and Limits of Entrepreneurial Universities

Innovation and the Entrepreneurial University, D.Meissner,E.Erdil and J. Chataway, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.3-14, 2018

Catching-up and the Role of University-Industry Collaboration in Emerging Economies: Case of Turkey

Innovation and the Entrepreneurial University, Erkan Erdil, Dirk Meissner, Joanna Chataway, Editör, Springer, 2018

Smart Specialisation and RI Policy Framework in Turkey

Smart Specialization Strategies and the Role of Entrepreneurial Universities, Nuno Caseiro, Domingos Santos, Editör, IGI Global, Pennsylvania, 2018

Innovation Ecosystems and Universities

Innovation and the Entrepreneurial University, Erkan Erdil, Dirk Meissner, Joanna Chataway, Editör, Springer, ss.3-14, 2018 identifier

Targeting on Innovation: Potentials and Limits of Entrepreneurial Universities

Innovation and the Entrepreneurial University, Dirk Meissner, Erkan Erdil, Joanna Chataway, Editör, Springer, ss.319-327, 2018 identifier

KTT and UIC:Theory and Empirics from Turkey

Technology Transfer Book of Knowledge with Turkish TTO Good Practises, Deniz Bayhan, Heath Naquin,Eli velasquez, Editör, TTGV, ss.23-32, 2017

Sermayenin küreselleşmesi ve araştırma geliştirme faaliyetleri: Türkiye'deki çokuluslu şirketler üzerine bir çalışma

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.614, 2016

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 Sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.667-710, 2016

Sermayenin Küreselleşmesi ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: Türkiye’deki Çokuluslu Şirketler üzerine bir Çalışma

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editör, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.589-614, 2016

Future-Oriented Positioning of Knowledge Intensive Local Networks in Global Value Chains: The Case of Turkey

Deploying Foresight for Policy and Strategy Makers, Leonid Gokhberg, Dirk Meissner, Alexander Sokolov, Editör, Springer International Publishing, ss.245-264, 2016

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.667-700, 2016

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.19-46, 2016

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.19-46, 2016

ANALYSING R&D ACTIVITIES OF FOREIGN ENTERPRISES IN EMERGING ECONOMIES: LESSONS FROM TURKEY

World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim, David A Dyker, Editör, World Scientific and Imperial College, Londrina, ss.185-232, 2016

Analysing R&D Activities of Foreign Enterprises in Emerging Economies: Lessons from Turkey

World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim, David A Dyker, Editör, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., ss.185-232, 2016

Ankara ili bilgi iletişim teknoloji sektörü yenilik kapasitesi ve üniversite sanayi işbirlikleri

Ali Fıkırkoca Anı Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon, Y. Yılmaz; E. Embel , Editör, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, ss.177-206, 2015

Does Participation in International R&D Networks Enhance Local Dynamism?

Handbook of Research on Cultural and Economic Impacts of the Information Society, P.E. Thomas, M.Srihari and Sandeep Kaur, Editör, IGI-Global, Hersey, ss.203-232, 2015

Institutional Environment, Economic Performance and Innovation in Turkey

Research and Assessment on Euro Mediterrenean Relations, Senan Florensa, Editör, European Union : Europa , Barcelona, ss.15-64, 2015

Ankara İli Bilgi İletisim Teknoloji Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite Sanayi İsbirlikleri

Ali Fıkırkoca Anı Kitabı Yasam Düsünce ve Inovasyon, Y.Yılmaz; E. Embel , Editör, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, ss.177-2906, 2015

Ankara İli Bilgi İletişim Teknoloji Sektörü Yenilik kapasitesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği

Ali Fıkırkoca Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon, Zafer Yılmaz Ersin Embel, Editör, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, ss.177-206, 2015

Institutional Environment, Economic Performance and Innovation in Turkey

Research and Assesment on Euro Mediterranean Relations, Senén Florensa, Editör, European Commission, Brüksel, ss.15-64, 2015

Analysing RD Activities of Foreign Enterprises in Emerging Economies: Lessons from Turkey

World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim: Foreign Direct Investment, David A. Dyker, Editör, World Scientific and Imperial College Press, Londrina, ss.27-65, 2014

The potential role of government in development process of a cluster policy

Industrial Dynamics Innovation Policy and Economic Growth Through Technological Advancements, E. Erdil, H.Yetkiner ve M.T. Pamukçu , Editör, IGI-Global, Hersey, ss.114-132, 2013

Does Information and Communication Technologies Sustain Economic Growth? The Underdeveloped and Developing Countries Case

Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies, M.Karataş ve M.Z. Tuncer, Editör, IGI-Global, New-York, ss.147-160, 2010

Türkiye’nin Dış Ticaret Akımında AB’nin Belirleyici Rolü: Bir Çekim Modeli Yaklaşımı

Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye nin Cari Açık Sorunsalı, T. Subaşat ve H. Yetkiner, Editör, Efil Yayınevi, Ankara, ss.176-198, 2010

Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sektörünün Avrupa Birliği ile Rekabet Edebilirliği

Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizler, S. Bekmez, Editör, Nobel yayınevi, İstanbul, ss.357-382, 2008

A Panel Data Approach for Income-Health Causality

The Economics of Health Reforms, J.N. Yfantopoulos, Editör, ATINER, Atina, ss.701-724, 2004

Türkiye’de Ev İçi Üretim Değeri

Türk İş 97 Yıllığı 1990 ların Bilançosu Cilt 2 Değerlendirme Yazıları, Türk-İş Araştırma Merkezi, Editör, Türk-İş, Ankara, 1997