Vücut Kitle İndeksinin Büyüme, Okullaşma, Verimlilik ve Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Ülkeler Arası Bir Çalışma


Tansel A., Öztürk C., Erdil E.

Other, pp.1-69, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.1-69
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Gelir ve sağlık arasındaki ilişkiyi öne çıkan büyüme göstergeleri ve bilişsel yetenek aracılığıyla inceliyoruz. Bilişsel yetenek beslenme durumu ile temsil edilir. Beslenme durumu için proxy değişkeni BMI'dir. Bu ilişkiyi tahmin etmek için, bilişsel yetenekle güçlü bir şekilde ilişkili olan zaman tercih oranının kübik spesifikasyonunda indirgenmiş form denklemini kullanıyoruz. Kullanılan büyüme göstergeleri, kişi başına GSYİH, okullaşma, genel ve üretim üretkenlikleri ve tasarruflardır. Modellerimizi 1980-2009 dönemi için dengeli panel verilerle FE, GMM tahmin edicileri ve uzun fark OLS ve IV tahminlerini kullanarak tahmin ediyoruz. Tüm öne çıkan büyüme göstergeleri ile BMI arasındaki ilişkinin ters U şeklinde olduğu sonucuna varıyoruz. Başka bir deyişle, bilişsel yetenek, büyümeyi ve ekonomik gelişmeyi ancak sağlıklı bir durumda ilerletme konusunda önemli bir potansiyele sahiptir.