Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 80

h-indeksi (WOS): 3