Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Diversities of innovation

REGIONAL STUDIES , vol.55, no.5, pp.987-988, 2021 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Christopher Freeman’ın Ruhu ODTÜ’de

İktisat ve Toplum Dergisi , no.142, pp.70-73, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dijital Dönüşüm

İktisat ve Toplum , no.126, pp.1-3, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Poverty and Turkish Labor Markets

METU Studies in Development , vol.34, pp.137-172, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between Participating EU Framework Programmes and International Co-publication

26th International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators (STI 2022), Granada, Spain, 7 - 10 September 2022, pp.1-11 Creative Commons License

İktisatçıların Gözünden COVID-19 Krizi

5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 November 2021 Sustainable Development

Impact of Covid-19 Era on Global Sustainable Development Agenda

17th Globelics International Conference, Heredia, Costa Rica, 03 November 2021

Digitalization of Turkish Banking Sector and Effects of Covid-19 on This Process: A Qualitative Study

7th International Conference on Economics, Turkish Economic Association, ICE-TEA 2021, Ankara, Turkey, 09 April 2021 Sustainable Development

Regional Innovation Systems and Smart Specialization: Policy Discussions

Smart Economic Planning and Industrial Policy (SEPIP) 2020, Ankara, Turkey, 13 October 2020

Türkiye’de il düzeyinde teknoloji ve ekonomik büyüme ilişkisi

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 12 September 2020 Sustainable Development

Türkiye’de İl Düzeyinde Teknoloji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

7. KBAM Sempozyumu, Türkiye Kentleri ve Bölgeleri, Mersin, Turkey, 10 September 2020 Sustainable Development

Ekonomik Geleceği Kurmak

7. KBAM Sempozyumu, Türkiye Kentleri ve Bölgeleri, Mersin, Turkey, 10 September 2020

A Policy Design Model For Market Formation Of Solar And Wind Electricity Generation In Turkey

The 32nd Annual EAEPE Conference 2020, The Evolution of Capitalist Structures: Uncertainty, Inequality, and Climate Crisis,, Bilbao, Spain, 2 - 04 September 2020, pp.1-29

Awareness” of Lambs: The Political Economy of Digital Transformation

EAEPE 32nd Annual Conference, Bilbao, Spain, 2 - 04 September 2020

Market Formation in Solar and Wind Electricity Generation in Turkey : Technological Innovation System Approach

ICEEE 2020- International Conference on Economics, Energy and Environment , İzmir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.1-30

Koronavirüs Sonrası Ekonomik Sistem

Salgın Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar Konferansı, Ankara, Turkey, 21 April 2020

Bilişim Politikaları ve Ekonomisi: Ne Yapıyoruz/Yapmıyoruz?

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2019

Erken Sanayisizleşme: Küresel Ekonomik Gelişimin Önündeki Yeni Tehdit

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2019 Sustainable Development

Readiness for Digital Transformation: Turkish Automotive Industry

DTSS 2019, 2nd International Conference and Exhibition on Digital Transformation and Smart Systems, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İçin Küresel İnovasyon Sistemi Önerisi

STS Turkey 2019 Toplum İçin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 10 - 12 September 2019

Readiness for Digital Transformation: Case of Turkish Automotive Industry

EAEPE 31st Annual Conference, Varşova, Poland, 12 - 15 September 2019

Türkiye Dijital Dönüşüm Stratejileri

Yenilik Üzerine Kuramsal, Sektörel ve Güncel Tartışmalar Çalıştayı, Ankara, Turkey, 19 December 2018

Global Innovation System and Education

6th International Conference on Economics, Turkish Economic Association, ICE-TEA 2018, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Fourth Industrial Revolution and Readiness of Turkey

6th International Conference on Economics, Turkish Economic Association, ICE-TEA 2018, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Readiness for Digital Transformation: Turkish Case

DTSS 2018, International Conference and Exhibition on Digital Transformation and Smart Systems, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2018

G20: A Room for Global Club Governance: Towards a Global Innovation System?

The Conference G20@10: Benefits, Limitations and the Future of Global Club Governance in Turbulent Times, Bonn, Germany, 23 - 24 October 2018

Türkiye’de Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretiminin Yayılmasını Destekleyen ve Engelleyen Faktörler

STS Turkey 2018, Toplum için Bilim ve Teknoloji çalışmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 10 - 11 September 2018

Etkili ve Etkin bir Ar-Ge Destek Mekanizması: TÜBİTAK’ın Öncelikli Ar-Ge Destek Programı (1003) için Etki Analizi Çalışması

STS Turkey 2018, Toplum için Bilim ve Teknoloji çalışmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 10 - 11 September 2018

Savunmada Dijital Dönüşüm

SAVTEK 2018, Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2018

Toplam Faktör Verimliliği ve Teknolojik Değişim İlişkisi: Türkiye Örneği

International Conference on Total factor Productivity, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2018

Knowledge Cohesion in European Regions

GEOINNO 2018, 4th Geography of Innovation Conferece, Barcelona, Spain, 31 January - 02 February 2018

1980 Sonrası Türkiye’de Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikalarının Evrimi

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2017, pp.179

Industry 4.0 and Turkish National Innovation System: Challenges and Prospects

2nd International Scientific Conference Industry 4.0, Borovets, Bulgaria, 13 - 16 December 2017, vol.2

Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2017

Turkish National Innovation System: Structures and Challenges,

International Conference on Innovation and Global Issues in Social Sciences, InGlobe 2017, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.283-287

1980 Sonrası Türkiye’xxde Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikası

VI. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2017

Innovation and institutional environment Turkish STI policies

5th International Academic Conference on Foresight and STI Policy, Moskva, Russia, 18 January 2015 - 20 January 2016

Catching up the role of university industry linkages in emerging Economies Case of Turkey

Eurolics Workshop on University-Industry Interaction, Ankara, Turkey, 26 - 27 November 2015

Catching up and the role of university industry linkages in emerging economies Case of Turkey

Medalics Second Workshop on Inclusive and Sustainable Innovation for Catching-up, Reggio Calabria, Italy, 31 August - 01 September 2015

Books & Book Chapters

Pandemi Döneminde Küresel Sürdürülebilir Büyüme Gündemi

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi, N.M. Hamzaoğlu and İ.Ertek, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.474-491, 2022

Economic Drivers as Anchors of EU-Turkey Relations: Trade, Finance and Knowledge

in: Turkey and the European Union. Key Dynamics and Future Scenarios., Beken Saatçioğlu and Funda Tekin, Editor, Nomos Verlagsgesellschaft , Stuttgart, pp.121-144, 2021

Infernum: Economic Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Health Tourism Industry – A Snapshot

in: Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry, Mahmut Demir, Ali Dalgıç and Fatma Doğanay Ergen, Editor, IGI GLOBAL, pp.115-134, 2021

Economic Drivers as Anchors of EU-Turkey Relations: Trade, Finance and Knowledge

in: Turkey and the European Union: Key Dynamics and Future Scenarios, Beken Saatçioğlu and Funda Tekin, Editor, Nomos, pp.121-144, 2021

Yerli ve Milli: Yaratıcı bir ‘Ekonomi Politik’ Hayali Mümkün mü

in: Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.191-194, 2021

Girişimci Üniversite ve Teknoloji Transfer Ofisleri

in: Türkiye’de Yenilik Tabanlı Girişimcilik, İbrahim Semih Akçomak Berna Beyhan Dilek Çetindamar and Vedat Sinan Tandoğan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.279-300, 2021

Dijital Dönüşümün Ekonomi Politiği ve Türkiye’nin Dönüşüm Hevesi

in: Yeniliğin Ekonomi Politiği, Aydın Güler Derya,Başar Dikmen Dilek,Öztürk Selcen, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.35-68, 2020

Smart Specialization and R&I Policy Framework in Turkey

in: Smart Specialization Strategies and the Role of Entrepreneurial Universities, N. Caseiro,and D. Santos, Editor, Idea Group Publishing (IGP) , New-York, pp.209-33, 2018

Innovation Ecosystems and Universities

in: Innovation and the Entrepreneurial University, D.Meissner,E.Erdil and J. Chataway, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.319-327, 2018

Targeting on Innovation: Potentials and Limits of Entrepreneurial Universities

in: Innovation and the Entrepreneurial University, D.Meissner,E.Erdil and J. Chataway, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.3-14, 2018

Innovation Ecosystems and Universities

in: Innovation and the Entrepreneurial University, Erkan Erdil, Dirk Meissner, Joanna Chataway, Editor, Springer, pp.3-14, 2018 identifier

Targeting on Innovation: Potentials and Limits of Entrepreneurial Universities

in: Innovation and the Entrepreneurial University, Dirk Meissner, Erkan Erdil, Joanna Chataway, Editor, Springer, pp.319-327, 2018 identifier

Smart Specialisation and RI Policy Framework in Turkey

in: Smart Specialization Strategies and the Role of Entrepreneurial Universities, Nuno Caseiro, Domingos Santos, Editor, IGI Global, Pennsylvania, 2018

Catching-up and the Role of University-Industry Collaboration in Emerging Economies: Case of Turkey

in: Innovation and the Entrepreneurial University, Erkan Erdil, Dirk Meissner, Joanna Chataway, Editor, Springer, 2018

KTT and UIC:Theory and Empirics from Turkey

in: Technology Transfer Book of Knowledge with Turkish TTO Good Practises, Deniz Bayhan, Heath Naquin,Eli velasquez, Editor, TTGV, pp.23-32, 2017

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak,Erkan Erdil,M. Teoman Pamukçu,Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.19-46, 2016

Sermayenin küreselleşmesi ve araştırma geliştirme faaliyetleri: Türkiye'deki çokuluslu şirketler üzerine bir çalışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak,Erkan Erdil,M. Teoman Pamukçu,Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.614, 2016

Bilgi, bilim, teknoloji ve yenilik: kavramsal tartışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, AKÇOMAK İBRAHİM SEMİH, ERDİL ERKAN, PAMUKÇU MEHMET TEOMAN, TİRYAKİOĞLU MURAD, Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, pp.19-46, 2016

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak,E. Erdil,M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.19-46, 2016

Future-Oriented Positioning of Knowledge Intensive Local Networks in Global Value Chains: The Case of Turkey

in: Deploying Foresight for Policy and Strategy Makers, Leonid Gokhberg, Dirk Meissner, Alexander Sokolov, Editor, Springer International Publishing, pp.245-264, 2016

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.667-700, 2016

Sermayenin Küreselleşmesi ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: Türkiye’deki Çokuluslu Şirketler üzerine bir Çalışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.589-614, 2016

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 Sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.667-710, 2016

Analysing R&D Activities of Foreign Enterprises in Emerging Economies: Lessons from Turkey

in: World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim, David A Dyker, Editor, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., pp.185-232, 2016

Analysing R&D Activities of Foreign Enterprises in Emerging Economies: Lessons from Turkey

in: World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim, David A Dyker, Editor, World Scientific Publishing , Londrina, pp.185-232, 2016

Ankara İli Bilgi İletisim Teknoloji Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite Sanayi İsbirlikleri

in: Ali Fıkırkoca Anı Kitabı Yasam Düsünce ve Inovasyon, Y.Yılmaz; E. Embel, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.177-2906, 2015

Ankara ili bilgi iletişim teknoloji sektörü yenilik kapasitesi ve üniversite sanayi işbirlikleri

in: Ali Fıkırkoca Anı Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon, Y. Yılmaz; E. Embel , Editor, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, pp.177-206, 2015

Ankara İli Bilgi İletişim Teknoloji Sektörü Yenilik kapasitesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği

in: Ali Fıkırkoca Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon, Zafer Yılmaz Ersin Embel, Editor, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, pp.177-206, 2015

Does Participation in International R&D Networks Enhance Local Dynamism?

in: Handbook of Research on Cultural and Economic Impacts of the Information Society, P.E. Thomas, M.Srihari and Sandeep Kaur, Editor, IGI-Global, Hersey, pp.203-232, 2015

Institutional Environment, Economic Performance and Innovation in Turkey

in: Research and Assesment on Euro Mediterranean Relations, Senén Florensa, Editor, European Commission, Brüksel, pp.15-64, 2015

Institutional Environment, Economic Performance and Innovation in Turkey

in: Research and Assessment on Euro Mediterrenean Relations, Senan Florensa, Editor, European Union : Europa , Barcelona, pp.15-64, 2015

Analysing RD Activities of Foreign Enterprises in Emerging Economies: Lessons from Turkey

in: World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim: Foreign Direct Investment, David A. Dyker, Editor, World Scientific and Imperial College Press, Londrina, pp.27-65, 2014 Sustainable Development

The potential role of government in development process of a cluster policy

in: Industrial Dynamics Innovation Policy and Economic Growth Through Technological Advancements, E. Erdil, H.Yetkiner ve M.T. Pamukçu , Editor, IGI-Global, Hersey, pp.114-132, 2013 Sustainable Development

Does Information and Communication Technologies Sustain Economic Growth? The Underdeveloped and Developing Countries Case

in: Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies, M.Karataş ve M.Z. Tuncer, Editor, IGI-Global, New-York, pp.147-160, 2010 Sustainable Development

Türkiye’nin Dış Ticaret Akımında AB’nin Belirleyici Rolü: Bir Çekim Modeli Yaklaşımı

in: Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye nin Cari Açık Sorunsalı, T. Subaşat ve H. Yetkiner, Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.176-198, 2010

Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sektörünün Avrupa Birliği ile Rekabet Edebilirliği

in: Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizler, S. Bekmez, Editor, Nobel yayınevi, İstanbul, pp.357-382, 2008

A Panel Data Approach for Income-Health Causality

in: The Economics of Health Reforms, J.N. Yfantopoulos, Editor, ATINER, Atina, pp.701-724, 2004

Türkiye’de Ev İçi Üretim Değeri

in: Türk İş 97 Yıllığı 1990 ların Bilançosu Cilt 2 Değerlendirme Yazıları, Türk-İş Araştırma Merkezi, Editor, Türk-İş, Ankara, 1997

Expert Reports

Social Risk Assessment: Çöpler Gold Project

Anatolia Minerals / Middle East Technical University - KORA, pp.80, Erzincan, 2009

Socioeconomic Baseline Study for the Çöpler Gold Project

Anatolia Minerals / Middle East Technical University - KORA, pp.30, Erzincan, 2009 Sustainable Development

Socio-Economic Impact Assessment for the Black Sea Oil Exploration Project

ENSR International, BP / Middle East Technical University-KORA, pp.94, Trabzon, 2005 Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

183

Citation (WoS)

109

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

108

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

107

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

4

Project

42

Thesis Advisory

71

Open Access

55
UN Sustainable Development Goals