Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GEOLOGY AND GEOPHYSICS OF THE SOUTHERN SHELF OF THE BLACK SEA

BLACK SEA MARINE ENVIRONMENT: THE TURKISH SHELF, cilt.46, ss.32-51, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DEEP-SEA ECOSYSTEMS OF THE EASTERN MEDITERRANEAN

TURKISH PART OF THE MEDITERRANEAN SEA: MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, cilt.43, ss.366-379, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Continuous resistivity profiling survey in Mersin Harbour, Northeastern Mediterranean Sea

MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH, cilt.34, ss.127-136, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A basin-wide Black Sea Mnemiopsis leidyi database

AQUATIC INVASIONS, cilt.6, ss.115-122, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Late quaternary seismic stratigraphy and active faults of the Gulf of Izmit (NE Marmara Sea)

MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH, cilt.29, ss.89-107, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MARMOD database: Marmara Sea marine data

International Conference on Marine Data and Information Systems, Barcelona, İspanya, 5 - 07 Kasım 2018, cilt.56, ss.289-290

DENİZ EKOSİSTEM ve İKLİM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ JEOFİZİK BİRLİĞİ BİLİMSEL KONGRESİ , İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.1-4

Argo Verileri

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofisik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018

Kilikya Baseni (Doğu Akdeniz) Kıta Sahanlığında Demir ve Manganezin Jeokimyasal Dönüşümleri

3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.266-267

Göksu Deltası’nın Holosen Dönem Gelişimi

3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.148-149

Kuzey Doğu Levanten Basenindeki Fiziksel Oşinografi Çalışmaları.

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansi 2018, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Kuzeydoğu Akdeniz yüzey sedimanlarında jeokimyasal özelliklerin değişimi

I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2016, ss.278

Kuzey Levant Denizi’ndeki 3 farklı ekosisteme ait chl-a dinamiklerinin değerlendirilmesi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.414

MERSİN KÖRFEZİ DENİZ TABANININ HABİTAT MODELLEMESİ

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP-ECORD Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015

IMPORTANCE OF BEACH CHARACTERIZATION ON MONITORING SEA TURTLES NESTING SEASON

FABA 2014: International Symposium On Fisheries And Aquatic Sciences, 25 - 27 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Geology and Geophysics of the Southern Shelf of the Black Sea

Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf, Murat Sezgin, Levent Bat, Derya Urkmez, Elif Arici, Bayram Ozturk, Editör, Turkish Marine Research Foundation, ss.32-51, 2017

Deep sea ecosystems of the Eastern Mediterranean

The Turkish Part of the Mediterranean Sea Marine Biodiversity Fisheries Conservation and Governance, Derya Urkmez,Murat Sezgin,Levent Bat,Bayram Ozturk, Editör, Türkiye Deniz araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.98-113, 2016