Araştırma Alanları

  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

  • Kıyı Bilimleri

  • Kıyı Bölgesi Yönetimi

  • Oşinografi

  • Uygulamalı Jeofizik