Asst. Prof. DEVRİM TEZCAN


Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics


Research Areas: Marine Sciences and Technology, Coastal Sciences, Coastal Zone Management, Oceanography, Applied Geophysics

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

194

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

241

H-Index (Scopus)

7

Project

39

Thesis Advisory

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Postgraduate

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Ankara University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Crustal structure of the Eastern Mediterranean and Black Sea basins from satellite altimetry and shipborne gravity data

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics

2001

2001

Postgraduate

Seismic stratigraphy of late quaternary sediments on the continental shelf of Antalya Bay

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics

Research Areas

Marine Sciences and Technology

Coastal Sciences

Coastal Zone Management

Oceanography

Applied Geophysics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics

2012 - 2013

2012 - 2013

Expert

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics

2001 - 2006

2001 - 2006

Research Assistant

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Director of the Institute

Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Geology & Geophysics

Non Academic Experience

2010 - 2012

2010 - 2012

Doktora sonrası araştırmacı

Haifa Üniversitesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

DIGITAL TWIN AND MANAGEMENT PLAN RECOMMENDATIONS FOR THE SEA OF MARMARA

SALİHOĞLU B., YÜCEL M., TEZCAN D., FACH B. A., ÖREK H., ARKIN Ş. S., et al.

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2022, pp.39-40 Sustainable Development

2022

2022

2022 Yılı Mersin Körfezi Yapay Resif Çalışmaları

Tezcan D., Kalkan Tezcan E.

2. Ulusal Yapay Resif Çalıştayı, İzmir, Turkey, 1 - 02 November 2022, pp.27 Creative Commons License

2022

2022

Türkiye'de İlk Üç Boyutlu Yapay Resif Uygulaması

Kalkan Tezcan E., Akgül Ç., Tezcan D.

2. Ulusal Yapay Resif Çalıştayı, İzmir, Turkey, 1 - 02 November 2022, pp.13 Creative Commons License

2022

2022

COASTAL VULNERABILITY ASSESSMENT FOR MERSIN AND ISKENDERUN BAYS

Aykut F., Tezcan D.

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.63-64 Creative Commons License

2022

2022

A New Approach For Tracking Coastal Sand Dunes

Savaş İ. Y., Kalkan Tezcan E., Tezcan D.

5. Ulusal Deniz Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.173-174

2022

2022

CHANGES OBSERVED ON THE MARMARA SEA ECOSYSTEM DURING RECENT YEARS AND SOLUTIONS

Salihoğlu B., Yücel M., Örek H., Tuğrul S., Tezcan D.

V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.199-200 Sustainable Development

2021

2021

İklim Değişikliğinin Kıyısal Alanlardaki Etkilerinin Anlaşılması ve Uyum Yöntemleri

Tezcan D.

İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 15 January 2021, vol.1, no.60, pp.192-198 Creative Commons License

2018

2018

MARMOD database: Marmara Sea marine data

TEZCAN D., Myroshnychenko V., kantarlı s., selamoğlu çağlayan h., ALTIOK H., SALİHOĞLU B.

International Conference on Marine Data and Information Systems, Barcelona, Spain, 5 - 07 November 2018, vol.56, pp.289-290

2018

2018

DENİZ EKOSİSTEM ve İKLİM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Fach Salihoğlu B. A., Tezcan D., Salihoğlu B.

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ JEOFİZİK BİRLİĞİ BİLİMSEL KONGRESİ , İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2018, pp.1-4 Sustainable Development

2018

2018

Argo Verileri

TEZCAN D., FACH B. A.

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofisik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2018

2018

2018

Kilikya Baseni (Doğu Akdeniz) Kıta Sahanlığında Demir ve Manganezin Jeokimyasal Dönüşümleri

Ermiş E., Örek H., Tezcan D., Yücel M.

3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.266-267

2018

2018

Holocene Evolution of the Goksu Delta

Tezcan D., Okyar M.

3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.148-149 Sustainable Development

2018

2018

Kuzey Doğu Levanten Basenindeki Fiziksel Oşinografi Çalışmaları.

Örek H., TEZCAN D., FACH B. A., Yilmaz E., SALİHOĞLU İ., SANCAK S., et al.

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansi 2018, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018

2016

2016

Kuzeydoğu Akdeniz yüzey sedimanlarında jeokimyasal özelliklerin değişimi

Tuğrul S., Tezcan D., Akçay İ., Başduvar Ş.

I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2016, pp.278

2015

2015

MERSİN KÖRFEZİ DENİZ TABANININ HABİTAT MODELLEMESİ

Ebula E., TEZCAN D., TUĞRUL S., Yalçın U., AKÇAY İ., Başduvar Ş., et al.

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP-ECORD Toplantısı, İstanbul, Turkey, 15 - 16 October 2015

2014

2014

Marine science education for primary schoolchildren I know andprotect my seas

AKÇAY İ., SAYDAM G., AKOĞLU E., TEZCAN D., SALİHOĞLU B., GAZİHAN AKOĞLU A., et al.

SECOND EUROPEAN MARINE SCIENCE EDUCATORS ASSOCIATION CONFERENCE, 1 - 03 October 2014

2014

2014

IMPORTANCE OF BEACH CHARACTERIZATION ON MONITORING SEA TURTLES NESTING SEASON

Cihan S., Ural Y., TEZCAN D., KIDEYŞ A. E.

FABA 2014: International Symposium On Fisheries And Aquatic Sciences, 25 - 27 September 2014

Books & Book Chapters

2021

2021

Deniz Bilim Çalışmalarının Yönetim Stratejilerine ve Toplum Bilime Yansıması

Salihoğlu B., Şahin Yücel E., Tezcan D.

in: Yüksek Öğretim Dergisi, Prof. Dr. Rahmi ER,Prof. Dr. Hayati DEVELİ,Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU,Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU,Şener ASLAN,Fatih TIĞLI,Ali BULUT, Editor, YÖK, Ankara, pp.14-19, 2021 Creative Commons License

2021

2021

MARMARA DENİZİ’NİN GEÇİRDİĞİ BİYOJEOKİMYASAL DEĞİŞİMLER BAĞLAMINDA 2021 MÜSİLAJ PATLAMASI, GÜNCEL BASKILAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YÜCEL M., ÖZKAN K., FACH B. A., ÖREK H., Mantıkçı M., TEZCAN D., et al.

in: Marmara Denizi’nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri, Öztürk İzzet; Şeker Muzaffer, Editor, TÜBA, Ankara, pp.249-279, 2021

2021

2021

Marmara Denizi’nin Geçirdiği Biyojeokimyasal Değişimler Bağlamında 2021 Müsilaj Patlaması, Güncel Baskılar ve Çözüm Önerileri

Yücel M., Özkan K., Fach B. A., Örek H., Mantıkçı M., Tezcan D., et al.

in: Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri, Muzaffer Şeker, İzzet Öztürk, Editor, TÜBA, pp.249-268, 2021

2021

2021

Marmara Denizi'nin geçirdiği biyojeokimyasal değişimler bağlamında 2021 müsilaj patlaması güncel baskılar ve çözüm önerileri

YÜCEL M., ÖZKAN K., FACH B. A., ÖREK H., Mustafa M., TEZCAN D., et al.

in: Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri, Şeker, Muzaffer; Öztürk, İzzet, Editor, Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA), Ankara, pp.249-268, 2021

2017

2017

Geology and Geophysics of the Southern Shelf of the Black Sea

TEZCAN D., YÜCEL M., ÇİFTÇİ G.

in: Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf, Murat Sezgin, Levent Bat, Derya Urkmez, Elif Arici, Bayram Ozturk, Editor, Turkish Marine Research Foundation, pp.32-51, 2017

2016

2016

Deep sea ecosystems of the Eastern Mediterranean

Yücel M., Özkan K., Tezcan D.

in: The Turkish Part of the Mediterranean Sea Marine Biodiversity Fisheries Conservation and Governance, Derya Urkmez,Murat Sezgin,Levent Bat,Bayram Ozturk, Editor, Türkiye Deniz araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.98-113, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Deep-Sea Ecosystems of the Mediterranean

YÜCEL M., ÖZKAN K., TEZCAN D.

in: The Sea of Marmara Marine Biodiversity Fisheries Conservation and Governance, Turan Cemal, Salihoğlu Barış, Özgür Özbek Elif, Öztürk Bayram, Editor, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.366-379, 2016 Sustainable Development

Supported Projects

2016 - 2023

2016 - 2023

Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

TEZCAN D. (Executive), YÜCEL M.

2017 - 2019

2017 - 2019

Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

TEZCAN D. (Executive), ÖZKAN K., UYSAL Z., AKOĞLU E., TUĞRUL S., KIDEYŞ A. E., et al.

2015 - 2016

2015 - 2016

Göksu Nehir Ağzında Deniz Tabanı Çökel Taşınımı

Project Supported by Higher Education Institutions

TEZCAN D. (Executive)


Citations

Total Citations (SCOPUS): 241

h-index (SCOPUS): 7