Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of Preschool Children Sibling Rivalry Scale (PSRS)

CHILD INDICATORS RESEARCH, cilt.11, ss.117-136, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CHILDREN'S SENSE OF LONELINESS AND SOCIAL DISSATISFACTION, AFTER-SCHOOL CARE

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.114, ss.169-175, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.102-117, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİLELERLE ÇALIŞMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇEFORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.88-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Empowering technology and engineering for STEM education through programming robots: a systematic literature review

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, cilt.190, ss.1323-1335, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEM education related aspects of Turkish early childhood education curriculum: A document analysis.

Journal of Turkish Science Education, cilt.14, no.4, ss.16-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turkish early childhood education curriculum from the perspective of STEM education: A document analysis

Journal of Turkish Science Education, cilt.14, ss.16-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A review of studies on STEM and STEAM education.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD,, cilt.18, ss.757-776, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preschool Teachers’ Teacher-Child Communication Skills: The Role of Self-Efficacy Beliefs and Some Demographics.

Journal of Education and Human Development,, cilt.6, ss.1-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parental involvement and developmentally appropriate practices: a comparison of parent and teacher beliefs

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, cilt.185, ss.209-225, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment in early childhood education Commonly used curriculum models and Turkish curriculum

The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), no.3, ss.16-39, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çokkültürlülük Uygulamaları.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019

Media’s role on motivators of family engagement.

29th European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA)., Thessaloniki, Yunanistan, 20 - 22 Ağustos 2019

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın FeTeMM (STEM) Eğitimi Açısından Analizi

3rd International Eurasioan Eeducational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2018

STEM Öğretmen Eğitiminin Okul Öncesi Eğitime Yansımaları: Bir Durum Çalışması.

V th International Eurasian Educational Research Congress,, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Okul Öncesi dönem resimli çocuk kitaplarında mühendislik öğeleri.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, 27 - 30 Nisan 2018

Pre-service early childhood educators’ reports of perceived stem activity implementation barriers.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Home-School Commucation Methods Used By Early Childhood Teachers: Do They Used New Commucation Technologies?

5th International Curriculum and Instruction Congress ’xxCurriculum Studies in Basic Education’xx, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Okul Öncesi Öğretmenleri Tarafından Kullanılan Ev- Okul İletişim Yöntemleri: Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanıyorlar Mı?

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi “Temel Eğitimde Program Çalışmaları”, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2016 - 28 Ekim 2017

Okul Öncesi Dönemde Sanatın STEM Disiplinleri ile Bütünleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri.

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde sunulmuştur., Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

STEM teaching intentions of Turkish preschool teachers

69th OMEP World Assembly and Conference, Opatija, Hırvatistan, 19 - 24 Haziran 2017

Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Eğitim İnaçları ve Aile Katılımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki.

EJER 2017 IVth Eurasian Educational Research Congress/3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Eğitimci Gözüyle Anne-Baba, Öğretmen ve Çocuk: Okul Öncesi Eğitimde bir FeTeMM Uygulama Değerlendirmesi. .

12. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Development of a Scale Based on Parents reports to measure sibling rivalry on preschool age children

ECER 2015 Budapest European Conference on Educational ResearchC, Budapest, Macaristan, 7 - 11 Eylül 2015

Interrelation of theory of mind and moral development in early childhood settings

World Council of Comparative Education Societies (WCCES) XIV World Congress 2010,, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Haziran 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

FİZİKSEL GELİŞİM

ÇOCUK GELİŞİMİ, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-30, 2019

AİLE

ÇOCUK GELİŞİMİ, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.269-301, 2019