Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epistemic Injustice and Cultural Processes in Education

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.218-227, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Liderlik Çalışmalarında Takipçi (Follower) Merkezli Yaklaşıma İlişkin Bir Değerlendirme

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.191-210, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul Kurumunun Kültürel-Toplumsal Eşitsizlik ve İmtiyazların Yeniden Üretimindeki Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.53, sa.1, ss.329-354, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

The new stream of trade unionism: the case of Eğitim-Bir-Sen

Neoliberal transformation of education in Turkey: political and ideological analysis of educational reforms in the age of AKP, Güliz Akkaymak,Kemal İnal, Editör, Palgrave Macmillan, London , New-York, ss.109-125, 2012

Diğer Yayınlar