Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

The new stream of trade unionism: the case of Eğitim-Bir-Sen

Neoliberal transformation of education in Turkey: political and ideological analysis of educational reforms in the age of AKP, Güliz Akkaymak,Kemal İnal, Editör, Palgrave Macmillan, London , New-York, ss.109-125, 2012